Lokalplanlægning sidder i mit DNA

Jeg har mere end 15 års erfaring med kommunal planlægning: 13 år i en kommune, 4 år som selvstændig byplankonsulent. Lokalplanlægning sidder i mit DNA: Jeg har skrevet mere end 30 lokalplaner. Jeg kender planloven som min egen bukselomme. Jeg har lavet lokalplaner for Faaborg-Midtfyn, Hørsholm, Kerteminde og Roskilde Kommuner. Jeg har lavet lokalplaner for en lille håndfuld udviklere i bl.a. Albertslund og Egedal Kommuner. Jeg ved, hvordan en lokalplanproces skal skrues sammen fra opstart til endelig vedtagelse. Den kommunale forvaltning har været mit andet hjem i Roskilde, og jeg er vant til at bruge lokalplanskabeloner og tegne kortbilag i GIS-formater.

Hos mig får du lokalplaner af høj kvalitet. Jeg har endnu til gode at se en af mine lokalplaner blive underkendt af planklagenævnet. Du får hurtigst og smidigst mulig lokalplanproces, fordi jeg er fleksibel og kender forløbet. Og du får den samarbejdende tilgang, som er nødvendig, fordi en lokalplan er flere parters fælles produkt.

“Du har lavet lokalplaner, som burde danne skole…bestemmelser, som er begrundede, velovervejede, uden overflødigt fyld. Med en stregtegning, som forklarer budskabet for de sidste”, Dorthe Harbo Andersen, tidligere planchef i Roskilde Kommune