Helhed i planlægningen

Som planlægger i Roskilde Kommune jeg som projektleder været involveret i en række vigtige udviklingsområder i kommunen: Bymidten i Roskilde, Sankt Hans-området og havnen i Roskilde. Kendetegnende for dem alle – men især bymidten i Roskilde – har været en helhedsorienteret tilgang til planlægning ud fra følgende hovedlinjer:

  1. Byliv og byrum. Byliv og byrum er ikke hinandens modsætninger med to nødvendige sider af samme sag for at skabe velfungerende byer. Nogle gange – som på Kulturstrøget i bymidten i Roskilde – er det bylivet, der igangsætter en forandringer af byrummene. Andre gange – som på Stændertorvet – er det et nyt byrum, der skaber mulighed for nye begivenheder
  2. Inddragelse. Borgere og andre interessenter skal inddrages med løbende på mange forskellige måder og ikke bare på traditionelle borgermøder. Der er fokus på at give mere mulighed for, at borgerne kan udvikle nye projekter sammen med kommunen eller på eget initiativ
  3. Samarbejde på tværs i forvaltningen. Forvaltningens forskellige fagområder og medarbejder skal arbejde sammen for at sikre samlede løsninger på flere niveauer. Til bymidten i Roskilde har er der etableret en bymidtegruppen af nøglemedarbejdere, der har arbejdet tværfagligt med udviklingen af bymidten, som jeg har været en del af som planlægger. Ud over mig selv en landskabsarkitekt med hovedansvar for anlægsprojekter og en eventkoordinator med hovedansvar for events
  4. Aktivistisk kommune. Kommunen skal ikke alene lave lokalplaner og vente på, at andre realiserer. Nye mellemformsplaner som udviklingsprogrammet og handleplaner peger på konkrete kommunale investeringer og handlinger, som medvirker til, at visioner bliver til virkelighed
  5. Store og små projekter. De store armbevægelser gør det ikke alene. Ny Østergade-projekter i Roskilde Bymidte for kæmpe betydning for Roskildes fremtid men små projekter som de unges grønne lounge i Latinerhaven er med til at ændre byen nu og her
Bymidten i Roskilde

Jeg havde fingrene i realiseringen af helhedplanen for Kulturstrøget. Jeg var projektleder på planlægningen af Ny Østergade-projektets 100.000 nye m2 bebyggelse ved stationen. Jeg involverede mig også i udviklingen af Latinerhaven og placeringen af gymnasiets nye trappe, fordi den havde betydning for bylivet.

Sankt Hans-området

Jeg udarbejdede lokalplanen for den nye retspsykiatriske afdeling på Sankt Hans Øst. Jeg var projektleder på udarbejdelsen af helhedsplanen for hele Sankt Hans-området udarbejdet af ekstern rådgiver. Jeg skrev en vildt spændende manuel for udviklingen af Sankt Hans Vest som boligområde, der desværre ikke kom i spil, før jeg forlod Roskilde Kommune.

Havnen i Roskilde

Som planlægger bar jeg tovholder på udarbejdelsen af helhedplanen for Roskilde Havn, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver. Jeg har stået for opstarten af lokalplanen for havnen og udarbejdet en pixibog, hvor havnens retningslinjer og aftaler er samlet i en letforståelig, kort udgave.