Plangrundlag for bosted skal ikke miljøvurderes, og regler for høring, kommuneplanens retningslinjer og planlovens krav om lugtgener er overholdt

§ 15b, Bevaringsværdigt landskab, Indledende offentlig høring, Kommuneplanens retningslinjer, Kulturarv, Kulturmiljø, Lavbundsarealer, Miljøscreening, Miljøvurdering, Solceller
/By
Plangrundlaget for et bosted skal ikke miljøvurderes, afgør Planklagenævnet. Miljøscreeningen er tilstrækkelig. Der er ikke tale om væsentlig miljømæssig indvirkning, når det kommer til landskab og kulturarv. Og så...

Plangrundlaget for udvidelsen af en campingsplads lever op til kravene i planlov og miljøvurderingslov

Bilag IV-arter, Foroffentlighed, Grundvand, Kommuneplanens retningslinjer, Kystnærhedszone, Miljøscreening, Miljøvurdering, Natura 2000, Planlægningsmæssig begrundelse, Trafik
/By
Gribskov Kommune vedtager plangrundlaget for udvidelsen af campingpladsen i Dronningmølle. En nabo klager til Planklagenævnet men får ikke medhold. Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med planloven og...