Når etageantallet bliver et lokalplanprincip

Der kan ikke dispenseres til to etager for det maksimale etageantal er et lokalplanprincip. Det fremgår eksplicit i lokalplanens formålsparagraf, at bebyggelse højst må opføres i én etage med udnyttet tagetage.

Ingen dispensation til to etager

Der kan ikke dispenseres til et enfamiliehus to etager, afgør Silkeborg Kommune. Lokalplanens § 5.2 fastsætter, at bebyggelse højst må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Det strider mod lokalplanens principper at dispensere.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, men nævnet opretholder kommunens afgørelse. Det er korrekt, at det vil stride mod lokalplanprincipperne at dispensere. Planlovens § 19 udelukker dispensationer i strid med principperne.

Maksimalt etageantal et lokalplanprincip

Bebyggelsesregulerende bestemmelser – som f.eks. bestemmelser om etageantal – er som udgangspunkt ikke lokalplanprincipper. Men en sådan bestemmelse kan blive til et princip som følge af en detaljeret formålsparagraf, pointerer Planklagenævnet.

Det er et formål med lokalplanen, at den maksimale bebyggelseshøjde fastsættes til 1 etage med udnyttelig tagetage”. Det fremgår i formålsparagraffen. Derfor er § 5.2 et ufravigeligt lokalplanprincip. Der kan ikke dispenseres til to etager.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om enfamiliehuset.

Silkeborg Kommunes lokalplan 80.12.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar