Ingen mulighed for at dispensere til bebyggelse uden for byggefelterne

Previous Post

Lokalplanens formålsparagraf fastsætter, at det er et formål med lokalplanen at sikre en ensartet bebyggelse. En bebyggelsesregulerende bestemmelser udelukker bebyggelse uden for de kvadratiske byggefelter, som er vist på lokalplanens kortbilag. Placeringen af bebyggelse bliver dermed til et lokalplanprincip, der ikke kan dispenseres fra, afgør Planklagenævnet.

Nej til lovliggørende dispensation

Herlev Kommune siger nej til en lovliggørende dispensation: Et skur uden for lokalplanens byggefelter må ikke blive. Det strider mod lokalplanens formålsparagraf at dispensere.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, men nævnet fastholder kommunens afslag. En dispensation vil stride mod lokalplanens principper, og det er ikke tilladt i henhold til planlovens § 19.

Forbud mod bebyggelse uden for byggefelter

Lokalplanens § 5.1 fastsætter, at ny bebyggelse kun må opføres inden for de kvadratiske byggefelter, som er udpeget på kortbilag 1 og 2. § 5.1 er en bebyggelsesregulerende bestemmelse, og den slags bestemmelser er som udgangspunkt ikke lokalplanprincipper, som udelukker dispensation.

Det fremgår i lokalplanens formålsparagraf, at det er lokalplanens formål “at fastlægge den eksisterende udnyttelse med ensartede kædehuse, at fastlægge en mulighed for at udvide de eksisterende huse ensartet”.

Byggefelter er lokalplanprincipper

Skuret er opført uden for lokalplanens byggefelter. Skal skuret have lov til at blive, så forudsætter det dispensation, konstaterer Planklagenævnet. Men en sådan dispensation vil stride mod den planlagte struktur, afgør nævnet, og den planlagte struktur hører til lokalplanens principper.

Formålsparagraffen fastsætter, at det er lokalplanens formål at sikre ensartede kædehuse og ensartede udvidelser af kædehusene. Kombineret med kvadratiske byggefelter i § 5.1, så bliver placeringen af bebyggelse til et lokalplanprincip.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om skuret i Herlev.

Herlev Kommunes lokalplan 1.

I en tilsvarende sag fra Frederikshavn Kommune når Planklagenævnet frem til en tilsvarende afgørelse: Byggefelterne er et lokalplanprincip, der ikke kan dispenseres fra. Se afgørelsen på nævnets hjemmeside.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Previous Post Share Post :

More Posts

Skriv et svar