Gælder lokalplanens krav om opholdsarealer?

Enhver planlægger har nok lavet en sproglig svipser eller to i en lokalplan. En svipser kan bare have så afgørende en betydning, at det er værd at gå lokalplansproget efter med en tættekam. På Frederiksberg betyder den konkrete formulering, at nye boliger i en eksisterende bygning ikke er omfattet af kravet til opholdsarealer.

Opholdsarealer nok?

En ejendomsejer på Frederiksberg søger om at konvertere 570 m2 etageareal erhverv til to boliger. Kommunen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen, men en gruppe beboere fra lokalplanområdet klager til Planklagenævnet.

Beboerne mener blandt andet, at projektet strider mod lokalplanens krav til omfanget af udendørs opholdsarealer. Men Planklagenævnet fastholder kommunens afgørelse. Kravene til opholdsarealer kan ikke håndhæves.

Gælder ikke konvertering

Lokalplanens § 7.1 fastsætter, at der til ny boligbebyggelse skal udlægges et opholdsareal, som svarer til mindst 50 % af etagearealet. Men de to boliger indrettes i eksisterende bebyggelse, og det strider mod lokalplanens § 5.1 og formålsparagraffen at opføre ny bebyggelse.

Derfor er det uklart, hvordan § 7.1 skal forstås, mener Planklagenævnet. Nævnet lægger afgørende vægt på paragraffens ordlyd. Den har ikke “den fornødne klarhed og præcision til, at det med tilstrækkelig sikkerhed kan konstateres, at eksisterende bebyggelse, som konverteres til boliger, udløser krav om etablering af opholdsarealer”.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om opholdsarealerne på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommunes lokalplan 157.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar