Virker kunst som motor for udvikling i Udkantsjapan?

I Udkantsjapan – 700 km. fra Tokyo – ligger en lille gruppe øer, hvor beboerne bliver færre og ældre. Siden slutningen af 1980´erne er smuk arkitektur og moderne kunst for milliarder blevet brugt som motor til at skabe fremgang på øerne. Først på Naoshima og siden på en række andre øer og kystbyer omkring Seto ø-havet. Strategien er spændende, fordi det er værd at overveje, om den også kan bruges i Udkantsdanmark.
Har strategien skabt vækst på Naoshima og de andre øer? En OECD-undersøgelse fra 2014 viser, at det tilsyneladende er en succes, hvis man måler på økonomi og antallet af turister. Til gengæld går det langsommere med at tiltrække flere beboere, og turismen ændrer lokalsamfundene.

KUNST SOM STRATEGISK GREB

Som mange andre på ferie i Japan valgte jeg tage turen til Naoshima i efteråret 2016, og det er de 5 timers togrejse værd: Tadao Andos smukke museumsbygninger med værker af verdens bedste kunstnere er en kæmpe oplevelse. Kunsten, landskabet og de små byer indgår i en sammenhæng. Præcis som det er tænkt af Soichiro Fukutake – milliardæren, der har finansieret Benesse Art Site Naoshima, som projektet i sin helhed kaldes.

Benesse Art Site Naoshima er et strategisk greb, og det giver projektet en ekstra dimension for os, der interesserer sig for udvikling af udkantsområder. Fukutake og Naoshimas borgmester har fra starten set kunsten som et redskab til at skabe fremgang på en ø, der i mange år har døjet med tilbagegang og forureningen fra den sværindustri, der i sin tid skabte lokale arbejdspladser.

For borgmesteren er kunsten alternativet til et feriecenter, som kunne ligge hvor som helst. For Fukutake er den et lokkemiddel, som skal vende udviklingen: De unge, der er flyttet til Japans storbyer, vil opleve den oprindelige ånd og levemåde på landet, så de får lyst til at flytte tilbage og blive lykkelige. Kunsten er omdrejningspunktet for mødet mellem kunst og landskab, mellem lokale gamle og forjagede unge.

Fra Naoshima har kunsten bredt sig som strategisk greb til andre øer og havnebyer i Seto ø-havet med Setouchi International Art Festival, der afholdtes første gang i 2010 og siden hvert tredje år.

Benesse Art Site Naoshima er permanente museer og kunstinstallationer på øenNaoshima siden slutningen af 1980´erne. Setoudchi International Art Festival er en triennale i Kagawa Prefecture i Japan.

KONKRETE RESULTATER AF STRATEGIEN

Udkantsproblematikker og aldring er højaktuelle emner i Japan, men vi oplever de samme udfordringer i Danmark, så det er spændende at dykke ned i strategien og se på dens konkrete resultater: Fungerer kunst som motor for udvikling af udkantsområder? OECD har undersøgt konsekvenserne af Benesse Art Site Naoshima og Setouchi International Art Festival i sin publikation “Tourism and the Creative Economy” fra 2014.

 • Tilflytning: I 2015 oplevede Naoshima en lille fremgang i antallet af indbyggere. De foregående 15 år mistede øen 17 % af sine indbyggere, og andelen af beboere på over 65 år steg fra 24 til 33 %.
 • Jobs: Fra 2000 til 2010 steg antallet af ansatte i serviceerhverv med 38 %. I 2004 var der ingen restauranter i Honmura på Naoshima. I 2012 er der 50. Antallet af jobs i andre erhverv stagnerer eller falder.
 • Turister: I 1995 var der 11.000 besøg på Benesse Art Site Naoshima. I 2012 var der over 500.000, og antallet af turister på øen er 100 gange større end antallet af beboere hvert år.
 • Økonomi: Bank of Japan vurderer, at den økonomiske effekt af Setouchi International Art Festival var 11,1 milliarder yen i 2010, svarende til knapt 700 millioner kroner.
 • Brobygning: Mere end 80 % af indbyggerne i Seto ø-havet oplevede i 2010, at Setouchi International Art Festival støtter revitalisering og gavner lokalsamfundene. Nogle af dem engagerre sig som frivillige i festivalen.

En succes målt på antallet af turister og økonomisk effekt, men dykker man ned i tallene og spørger til turismens mere detaljerede konsekvenser, så ser billedet mere nuanceret ud.

IKKE OVERBEVISENDE TILFLYTNING ENDNU

Hvis målet var flere beboere, så er resultaterne endnu ikke prangende. Idéen om Benesse Art Site Naoshima blev undfanget i midten af 1980´erne, og de første projekter løb af stablen i slutningen af samme årti. Kunststrategien har været i gang i snart 30 år, og i samme periode har Naoshima mistet næsten hver femte indbygger.

Hvad ville der være sket, hvis ikke kunsten var kommet til øen? Det er ikke til at vide. Men næsten 40 % flere arbejdspladser i servicesektoren er kommet til, mens andre slags jobs er forsvundet. Det indikerer, at fraflytningen ville have være endnu mere markant uden kunststrategien – alene fordi der ville mangle jobs.

Er strategien et vendepunkt for tilflytning? Det kræver vel en tydelig og længerevarende tendens, før man kan drage den konklusion, og måske trækker den aktuelle udvikling i Japan for stærkt i andre retninger. Japan har i de seneste 10 år oplevet en stigende urbanisering, så i dag knapt 95 % bor i byerne. I de kommende år vil antallet af japanere falde med 15 %. Ingen af delene taler for en vækst i antallet af beboere på små øer Udkantsjapan.

LOKALSAMFUNDENE ÆNDRES

Én ting er, om et af kunststrategiens tilsigtede resultater – en fremgang i antallet af beboere – indtil videre er udeblevet. Et andet og måske vigtigere problem er, om turismens bragende succes vil ændre den japanske ånd og levemåde, der er øernes kvalitet.

The island has survived, but it has deeply changed. Det siger David Billa, bosat i Takamatsu ved Seto ø-havet, om udviklingen på Naoshima. Han konkluderer: It´s a tourism-based economy. Med en tilstrømning af 100 gange så mange turister som beboere til Naoshima må øen ændre sig. Til sammenligning har Barcelona “kun” 20 gange så mange turister årligt, som antallet af indbyggere, og her er der voldsomme protester over turismens konsekvenser.

KONCENTRATION AF TURISTER FREM FOR SPREDNING

Setouchi International Art Festival skulle brede succesen fra Naoshima ud til flere øer i Seto ø-havet, så hele regionen – Kagawa Prefecture – ville opleve en stigning i antallet af turister. Regionens samlede antal er steget fra 7,9 millioner turister i 2005 til 8,9 millioner i 2012 takket være Benesse Art Site Naoshima og festivalen.

OECD´s undersøgelse viser til gengæld, at halvdelen af festivalens besøgende nøjes med en enkelt overnatning, og 75 % ser ikke andre turistattraktioner i regionen. Nogle af regionens andre seværdigheder oplever endda en tilbagegang i antallet af besøgende i festival-perioden.

NYE RETNINGER FOR AT RÅDE BOD PÅ SKAVANKER

I de senere år er kunststrategien blevet justeret for at imødegå nogle af skavankerne. På øen Ogijima, der ligger omkring 5 km. fra Naoshima, lærer man af udviklingen hos naboerne. Her er det vigtigt for beboerne at fastholde et intakt lokalsamfund. Kunstevents udvikles til de lokale beboere og ikke til turisterne, og det nye guest house er til dem, der vil opholde sig i længere tid for at finde ud af, om ø-livet er noget for dem. Her kan man ikke bo en nat eller to. Indtil videre er tilgangen på Ogijima en succes. Der er kommet nok tilflyttere, til at skolen og daginstitutionen er genåbnet.

Da Setouchi International Art Festival skulle afholdes for anden gang i 2013, kom festivalen til at omfatte 5 øer mere, og sæsonen blev udvidet. Hvor den tidligere foregik om sommeren, starter den nu om foråret og varer helt til efteråret. Det breder tilstrømningen af turister ud over et større område og flere måneder, så presset ikke opleves så voldsomt af de lokalsamfund, som er en del af festivalområdet.

På kortet ses Ogijima, hvor kunstprojekterne skal være til glæde for de lokale.

KAN EN TILSVARENDE STRATEGI BRUGES I DANMARK?

Mens udviklingen i Japan trækker i den modsatte retning end tilflytning til udkantsområder (mere urbanisering, færre indbyggere), så står det ikke helt så slemt til hos os. Selvom også Danmark oplever en stigende urbanisering og aldring, så er vi ikke plaget af befolkningstilbagegang. Tværtimod tegner det til, at vi bliver omkring 13 % flere danskere de næste 40 år.

Det kan være en fordel for strategier, der handler om at få flere til at flytte på landet. Kortere afstande mellem land og by i Danmark end i Japan kan også spille en rolle, fordi du aldrig er langt fra byernes sammensatte jobmarked. Flere borgere og kortere afstande gør det måske nemmere at forestille sig, at en dansk kunststrategi inspiret af den japanske bliver til en bosætningsstrategi og ikke kun en turismestrategi?

OECD peger på 6 kriterier – her samlet til 4 – for kunststrategien succes i Seto Inland Sea, som vel også kunne tages i brug i Danmark.

 1. Stedsspecifikke kunstværker: Kunsten fremhæver regionens natur og kulturelle særpræg.
 2. Lokalt engagement: Lokale beboere bakker op og deltager aktivt i kunstprojekter og turismefremme.
 3. Samarbejde: En stærk, kommunal udviklingsplan og gode relationer mellem embedsmænd og forretningsmænd skaber langsigtet opbakning fra lokale virksomheder og kreative turistaktiviteter i regionen.
 4. Kunstfestival som brand: Festivalen brander regionen, revitaliserer aldrende lokalsamfund, fremmer kunst og kultur og stimulerer turisme og økonomi.

FAKTA

 • Tre små øer: Naoshima, Teshima og Inujima er tilsammen omkring 30 km2. Det svarer til det halve af Fanø. Der er sammenlagt 3.500 indbyggere – omtrent som i Bogense. Øerne ligger i ø-havet Seto mellem Japans hovedland, Honshu, og øen Shikoku. Afstanden til Tokyo er knapt 700 km. og 6 timers offentlig transport.
 • Nationalpark og forurening: Øerne har været nationalpark siden 1934. Alligevel blev der etableret raffinaderier på Naoshima og Inujima, som udledte svovldioxid til omgivelserne, og Teshima blev ulovligt brug til deponering af industriaffald.
 • Finansiering: Benesse Art Site Naoshima finansieres privat af Soichiro Fukutake, der har tjent sine penge på blandt andet sprogskoler og undervisning. Naoshima Kommune bidrager med byfornyelse og etablering af nye, offentlige faciliteter, der fremmer turisme. Kagawa Prefecture har hovedansvaret for Setouchi International Art Festival.

KILDER

Fotografiet viser værk af Yayoi Kusama på Naoshima. Fotograf: cotaro70s. Flickr. Licens: CC BY-ND 2.0

Share Post :

More Posts