Uklart formuleret dispensationsbestemmelse kan ikke håndhæves

Må Egedal Kommune dispensere fra lokalplanens bevaringsbestemmelser, så en bevaringsværdig bygning kan rives ned? Ja, afgør Planklagenævnet. For når en bevaringsbestemmelse er formuleret som en dispensationsbestemmelse, så er det forudsat, at der kan dispenseres. Er vilkårene for at give en dispensation for uklart formuleret, så kan de ikke håndhæves.

Må kommunen dispensere til nedrivning?

Egedal Kommune giver tilladelse til at rive en bevaringsværdigt bygning i Smørumovre ned. Kommunen stiller et vilkår om, at bygningen genopføres.

En grundejerforening klager til Planklagenævnet. Foreningen mener, at kommunen tillader nedrivning i strid med lokalplanens formålsparagraf. Den fastsætter bl.a., at bevaringsværdig bebyggelse skal fastholdes.

Der kan dispenseres fra en bevaringsbestemmelse

Lokalplanens § 7.1 fastsætter, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. Det er en bevaringsbestemmelse med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 18.

Når en bevaringsbestemmelse er formuleret som en dispensationsbestemmelse, som den skal være, så er det forudsat, at der kan dispenseres. En dispensation er derfor ikke ulovlig – uanset hvad der står i formålsparagraffen, fastslår Planklagenævnet.

Er der tale om et særligt tilfælde?

Men lokalplanens § 7.3 fastsætter, at “der kun i særlige tilfælde (kan) gives tilladelse til nedrivning og der kan i givet fald stilles krav, om at bebyggelsen genopføres med oprindelig placering og udseende”. Må kommunen så give tilladelse til nedrivning? Er der tale om et særligt tilfælde?

Også § 7.3 er en dispensationsbestemmelse. Men bestemmelsen er så uklart formuleret, at den ikke kan håndhæves. Derfor strider det ikke mod § 7.3 at dispensere til nedrivning af den bevaringsværdige bygning.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den bevaringsværdige bygning i Smørumovre.

Egedal Kommunes lokalplan 37.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar