Alle kan ikke klage over vedtagelsen af en lokalplan

Det er ikke alle, der kan klage over en lokalplan. Man skal have en retlig interesse. Det har alle, som har tilknytning til lokalplanområdet. Har man ikke det, så skal der være aktuelle og betydelige gener, før klageren har en retlig interesse.

Tidligere ejer ikke klageberettiget

Herning Kommune vedtager en ny lokalplan for et område i Sunds. Lokalplanen regulerer bl.a. byens campingplads. En tidligere ejer af campingpladsen klager til Planklagenævnet. Den nye lokalplan skal gøre campingpladsen rentabel, mener hun. Er det lovlig erhvervsstøtte?

Klageren bor 45 km. fra lokalplanområdet. Derfor har hun ingen retlig interesse i sagens udfald, mener Planklagenævnet – heller ikke selvom hun tidligere har ejet campingplads. Når hun ikke har en retlig interesse, er klageren ikke klageberettiget. Nævnet afviser at behandle klagen.

Hvem har retlig interesse og kan klage?

Vedtagelsen af en lokalplan kan man klage over til Planklagenævnet. Det fremgår i planlovens § 58. Hvem der kan klage – det fremgår i § 59. Ud over resortministeren, nationalparkfonde samt visse myndigheder og landsdækkende foreninger, så kan alle med retlig interesse klage.

Men hvad er retlig interesse? Det konkretiserer Planklagenævnet i afgørelsen:

  • En klager har retlig interesse, hvis vedkommende har tilknytning til lokalplanområdet. Det kan f.eks. være som grundejer, beboer, arbejdstager, virksomhedsejer eller forening.
  • Klagere uden for lokalplanområdet kan også have retlig interesse. Det afhænger af, om vedtagelsen af lokalplanen medfører aktuelle gener for klageren. Genernes omfang og karakter har og betydning. Er de ubetydelige, er klageren ikke klageberettiget.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse om klagen over Herning Kommunes lokalplan.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar