Kun mindre ændringer i kommuneplanen berettiger kort offentlig høring

Planklagenævnet ophæver vedtagelsen af Guldborgsund kommunes tillæg til kommuneplanen. Den offentlige høring varede 7 uger. Men der er ikke tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser, som berettiger en kortere høring end 8 uger.

Nyt plangrundlag for udvidelse af skole

Guldborgsund Kommune vedtager et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, som åbner mulighed for at udvide skolen i Skovby. Lokalplanområdet omfatter 1,3 hektar i landzone, som udnyttes til landbrug og offentligt formål.

En nabo klager til Planklagenævnet over afgørelsen. Borgerne er ikke inddraget tilstrækkeligt i planprocessen, mener naboen. Både høringsfrist og klagefrist er udskudt flere gange.

Offentlig høring som udgangspunkt i 8 uger

Det fremgår af planlovens § 24, stk. 3, påpeger Planklagenævnet, at et planforslag som udgangspunkt skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Den offentlige høring om et tillæg til kommuneplanen kan dog begrænses til 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser.

Ved mindre ændringer forstås f.eks. mindre ændringer i rammeområdernes afgrænsning eller justering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, skriver nævnet.

Intet grundlag for kort høring

Guldborgsund Kommunes tillæg til kommuneplanen indgår ikke i planstrategien. Tillægget udpeger et nyt rammeområde. Inden for en del af området ændres anvendelsen fra landbrug til offentligt formål. Det er ikke mindre ændringer, afgør Planklagenævnet. Den offentlige høring skal vare 8 uger.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 7 uger. Det er for kort, og det er så væsentlig en retlig mangel, at vedtagelsen ophæves. Da lokalplanen ikke længere er i overensstemmelse med kommuneplanen, ophæves den også.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Guldborgsund Kommunes kommuneplantillæg.

Nævnet har anonymiseret både tillæg til kommuneplanen og lokalplanen, så det er ikke muligt at vedhæfte et link til planerne.

I en lignende sag om Frederikshavn Kommunes endelige vedtagelse af lokalplanen for knapt 20 sommerhuse, afgør Planklagenævnet, at kommunen overholder planlovens krav til offentliggørelse og vedtagelse. 8 ugers offentlig høring er nok, og der er gået 33 hverdage fra høringsfristen sluttede, til lokalplanen blev vedtaget.

I sagen om Gribskov Kommunes endelige afgørelse af sin planstrategi afgør Planklagenævnet, at 8 ugers offentlig høring af planforslaget er nok.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar