Begrebet “etage” er svært at administrere, hvis lokalplanen ikke indeholder en definition

Et enfamiliehus i Strib er opført i flere etager, end lokalplanen tillader, afgør Planklagenævnet. Nu skal Middelfart Kommune beslutte, om der skal gives en lovliggørende dispensation, eller etageantallet skal lovliggøres fysisk. Afgørelsen viser, at det kan være utroligt svært at indkredse begrebet “etage” i planmæssig forstand, hvis ikke det defineres i lokalplanen.

Enfamiliehus med for mange etager?

Middelfart Kommune giver en lovliggørende dispensation til et enfamiliehus i Strib. Huset er dog opført i overensstemmelse med lokalplanens maksimale etageantal, vurderer kommunen.

En nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse, for så vidt angår etageantallet. Etageantallet overskrider loftet i lokalplanen. Kommunen skal tage stilling til, om der skal gives en lovliggørende dispensation, eller etageantallet skal lovliggøres fysisk.

Hvad betyder begrebet “etage”?

Planloven definerer ikke begrebet “etage”, fastslår Planklagenævnet. Hvis lokalplanen heller ikke indeholder en definition, så afhænger det af, hvordan bygningen opfattes af naboer og forbipasserende.

Højden og udformningen af taget kan have betydning. Omfanget af kviste, døre og vinduer kan have betydning. Om der er tagterrasse og fritlagt kælder kan have betydning. Bygningens fremtræden i forhold til områdets karakter kan have betydning. Et fald i terrænet kan have betydning. Vi er på herrens mark…

Fritlagt kælder, vinduer i tre lag og tagterrasse

Enfamiliehusets kælder er fritlagt mod tre verdenshjørner, konstaterer Planklagenævnet. Der er store vinduespartier i tre lag. Der er lavet en tagterrasse med adgang fra den øverste etage.

Lokalplanen fastsætter, at bebyggelse højst må opføres i 2 etager, men enfamiliehuset fremtræder i flere etager, mener nævnet. Det gør ingen forskel, at den øverste etage er trukket tilbage, så den ikke er placeret oven på den fritlagte kælder.

Hvad kan vi lære af afgørelsen?

Afgørelsen om enfamiliehuset er langt fra den første, som Planklagenævnet træffer. Det sker igen og igen, at spørgsmålet om etageantal lander på nævnets bord. Hver gang skriver nævnet det samme: Definerer lokalplanen ikke begrebet “etage”, så beror tolkningen på naboers og forbipasserendes opfattelse.

Jeg synes, at Planklagenævnet giver os planlæggere et vink med en vognstang: Kan der opstå tvivl om etageantallet, når lokalplanen skal håndhæves? Så sørg for at definere i lokalplanen – i samarbejde med byggesagsbehandlerne – hvordan “etage” skal forstås.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om enfamiliehuset i Strib.

Middelfart Kommunes lokalplan 171.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar