Indeholder lokalplanen en definition på begrebet etage?

Begrebet “etage” er svært at definere. Lander en klage på Planklagenævnets bord, så vil nævnet vurdere etageantallet ud fra naboer og forbipasserendes opfattelse. Er der en definition på begrebet i lokalplanen, så vil nævnet lægge afgørende vægt på denne definition. I sagen om en tilbygning i Bistrup er der noget, der i hvert fald minder om en definition, og nævnet stadfæster kommunens vurdering.

Tilbygning i to etager eller mere?

Rudersdal Kommune giver en dispensation: Ejeren af et parcelhus i Bistrup får lov til at opføre en tilbygning i to etager, selvom lokalplanen fastsætter, at bebyggelse højst må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Tilbygningen skal udføres med en kvist.

En gruppe beboere fra området klager til Planklagenævnet. De mener, at der er tale om en tilbygning i mere end to etager. Men nævnet fastholder kommunens vurdering.

Ingen vinduer – ingen udnyttet tagetage

Tilbygningen skal opføres med døre og vinduer i to lag mod syd og øst. Her fremstår den altså i to etager. Den får saddeltag, og spørgsmålet er derfor, om saddeltagets udformning medfører, at tagetagen skal betragtes som udnyttet.

Kommunen lægger vægt på, at taget og kvisten udføres uden vinduer. Der er heller ikke vinduer i gavltrekanterne. Bygningsvolumenet svarer til det normale i området, og lokalplanen åbner mulighed for fritlagte kældre. Derfor er der ikke tale om bebyggelse i mere end to etager. Den opfattelse deler Planklagenævnet.

Hvad kan vi lære af afgørelsen?

I sine afgørelser om etageantal tager Planklagenævnet udgangspunkt i planretlig praksis: Det er naboer og forbipasserendes opfattelse, der afgør etageantallet. Det er elastik i metermål, men nævnet åbner mulighed for en definition af begrebet “etage” i lokalplanerne. Er der en definition, så vil nævnet lægge afgørende vægt på den.

I sagen om tilbygningen i Bistrup er der ingen definition i lokalplanen, mener Planklagenævnet. Men er der nu på en måde ikke det? Og tillægger nævnet ikke netop lokalplanens definition en afgørende betydning ved at stadfæste kommmunens dispensation?

Fritlagt kælder eller udnyttet tagetage

I lokalplanens § 6.1.2 fremgår det, at bebyggelse højst må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Men det fremgår også i § 6.1.4, at kælderen i nogle tilfælde må fritlægges og udnyttes til beboelse, hvis tagetagen ikke udnyttes. For mig lyder det som en definition på etagebegrebet inden for lokalplanområdet.

Jeg synes, at afgørelsen viser – uanset at Planklagenævnet ikke mener, at lokalplanen definerer begrebet “etage” – at det skaber klarhed, når lokalplanen præciserer, hvordan én etage med udnyttet tagetage skal forstås. Det eneste, man måske kunne have ønsket sig, er en defintion af, hvad der forstås ved udnyttet tagetage? Er det f.eks. et spørgsmål om boligetageareal eller dagslys?

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tilbygningen i Bistrup.

Rudersdal Kommunes lokalplan 43.

Mangler du en hånd med lokalplanen?

Manden bag denne artikel er mig, Sune Porse Carlsen. Jeg er arkitekt, byplanlægger og master i strategisk byplanlægning. Jeg har 20 års erfaring og rundt regnet 50 lokalplaner på cv´et. Efter 13 år i en kommunal planafdeling har jeg haft egen virksomhed i 7 år. Jeg hjælper kommuner og udviklere med at lave lokalplaner.

Har du brug for en hånd med en lokalplan, så skriv til mig eller ring på 60 88 98 83. For mig handler lokalplanlægning om at regulere det nødvendige og skrive præcise, forståelige bestemmelser, som kan håndhæves. Jeg lægger også vægt på det åbne samarbejde og en smidig lokalplanproces.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Jeg lægger løbende artikler på Linked In, som handler om Planklagenævnets afgørelser. Dem har jeg fulgt systematisk i 2½ år, og jeg skriver om dem for at hjælpe dig og andre planlæggere med at forbedre lokalplankvaliteten og byggesagsbehandlerne med at tolke lokalplanbestemmelser.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/. Du er meget velkommen til at kontakte mig med et forslag til en artikel om lokalplankvalitet. Har du skrevet en lokalplan, som du er særligt stolt af, så vil jeg gerne høre mere.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar