Tilbygning i to etager eller ej?

Helsingør Kommune mener, at en tilbygning overholder lokalplanens krav om, at bebyggelse højst må opføres i én etage med udnyttet tageetage. Faktisk er der kun tale om én etage, selvom facadehøjden bliver 5,6 meter. For der er tale om et dobbelthøjt rum. Planklagenævnets mindretal mener, at kommunen tager fejl. Facadehøjden er ikke afgørende for vurdering af etageantallet. Men nævnets flertal giver kommunen medhold. Terrænet er skrånende. Det er kun mod øst, at tilbygningen fremstår i to etager.

Tilbygning i to etager eller ej?

Helsingør Kommune giver byggetilladelse til en tilbygning til et parcelhus i Espergærde. Kommunen mener at tilbygningen opføres i overensstemmelse med lokalplanens krav om, at bebyggelse højst må opføres én etage med udnyttet tagetage.

En nabo klager til Planklagenævnet over byggetilladelsen. Naboen mener, at tilbygningen kommer til at fremstå i to etager, selvom der er tale om et dobbelthøjt rum. Tilbygningen skal udføres med balkon og direkte adgang til en tagterrasse på det eksisterende parcelhus.

Kun gavlen mod øst er i to etager

Som altid tager Planklagenævnet udgangspunkt i, hvordan bygningen fremtræder for naboer og forbipasserende. I denne sag er Planklagenævnets medlemmer ikke enige. Mindretallet mener, at der er tale om mere end 1½ etage: Tilbygningen fremstår i to etager mod øst, syd og nord. Der etableres en hævet terrasse. Facadehøjden er ikke afgørende.

Kommunen vurderer, at tilbygningen opføres i én etage, selvom facadehøjden bliver 5,6 meter. Der er tale om et dobbelthøjt rum. Den vurdering deler nævnets flertal. Terrænet er skrånende, påpeger flertallet, og det er kun gavlen mod øst, der fremstår i to etager.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tilbygningen i Espergærde.

Helsingør Kommunes lokalplan 3.55.

Mangler du en hånd med lokalplanen?

Manden bag denne artikel er mig, Sune Porse Carlsen. Jeg er arkitekt, byplanlægger og master i strategisk byplanlægning. Jeg har 20 års erfaring og rundt regnet 50 lokalplaner på cv´et. Efter 13 år i en kommunal planafdeling har jeg haft egen virksomhed i 7 år. Jeg hjælper kommuner og udviklere med at lave lokalplaner.

Har du brug for en hånd med en lokalplan, så skriv til mig eller ring på 60 88 98 83. For mig handler lokalplanlægning om at regulere det nødvendige og skrive præcise, forståelige bestemmelser, som kan håndhæves. Jeg lægger også vægt på det åbne samarbejde og en smidig lokalplanproces.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Jeg lægger løbende artikler på Linked In, som handler om Planklagenævnets afgørelser. Dem har jeg fulgt systematisk i 2½ år, og jeg skriver om dem for at hjælpe dig og andre planlæggere med at forbedre lokalplankvaliteten og byggesagsbehandlerne med at tolke lokalplanbestemmelser.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/. Du er meget velkommen til at kontakte mig med et forslag til en artikel om lokalplankvalitet. Har du skrevet en lokalplan, som du er særligt stolt af, så vil jeg gerne høre mere.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar