Nogle gange er én indledende, offentlig høring ikke nok…

Vesthimmerlands Kommune har afholdt en indledende, offentlig høring før udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen. Alligevel ophæver Planklagenævnet vedtagelsen af planforslaget. Hvorfor? Formålet med planlægningen er ændret væsenligt. Derfor er kommunen forpligtet til at afholde en ny indledende, offentlig høring.

Udvidelse af landsbyen Gatten

Vesthimmerlands Kommune vedtager forslaget til tillæg 21-05 til kommuneplanen. Tillægget udvider rammeområdet for landsbyen Gatten, så der kan bygges flere helårsboliger.

En nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver vedtagelsen af forslaget til tillægget til kommuneplanen. Kommunen har overtrådt planlovens regler om foroffentlighed, som naboen mener.

Der har været foroffentlighed…

Vil en kommune lave ændringer i kommuneplanen, som ikke er besluttet i planstrategien? Så skal kommunen starte med at indkalde idéer og forslag. Det fremgår af planlovens § 23c. At indkalde idéer og forslag kaldes også en indledende, offentlig høring eller foroffentlighed.

Vesthimmerlands Kommune har faktisk afholdt en indledende, offentlig høring. Hvorfor ophæver Planklagenævnet så vedtagelsen af forslaget til tillægget til kommuneplanen?

Ny foroffentlighed påkrævet

I den indledende offentlige høring beskriver kommunen, at det er hensigten med planlægningen at udlægge området syd for Gatten til sommerhuse. Efter høringen har kommunen besluttet, at planlægningen skal åbne mulighed for helårsboliger.

Det er så væsentlig en ændring i forudsætningerne for den indledende, offentlige høring, at kommunen er forpligtet til at afholde en ny indledende, offentlig høring. Derfor ophæver Planklagenævnet kommunens vedtagelse af forslaget til tillægget til kommuneplanen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om helårsboligerne i Gatten.

Vesthimmerland Kommunes tillæg 21-05 til kommuneplanen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar