Et byrådsmedlem har ingen særlig ret til at klage

Du skal have en retlig interesse for at klage til Planklagenævnet over en byggetilladelse eller vedtagelsen af et kommuneplantillæg. Retlig interesse har du f.eks., hvis du bor inden for planområdet. Som byrådsmedlem har du ingen særlig ret til at klage.

Byrådsmedlem klager over kommunens afgørelser

Lemvig Kommune dispenserer fra en lokalplan og vedtager senere et tillæg til kommuneplanen. Et medlem af kommunens byråd klager over begge dele til Planklagenævnet.

Byrådsmedlemmet mener, at dispensationen er givet i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Medlemmet mener også, at der burde have været afholdt en indledende, offentlig høring, før kommuneplantillægget blev udarbejdet.

Et byrådsmedlem har ingen særlig ret til at klage

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, for byrådsmedlemmet ikke er klageberettiget*. For at være klageberettiget skal man have en retlig interesse. Det fremgår af planlovens § 59.

En retlig interesse har man f.eks., hvis man bor inden for planområdet. Men byrådsmedlemmet bor 7 km. væk. Et byrådsmedlem har ingen særlig ret til at klage. Byrådsmedlemmet i Lemvig Kommune er ikke klageberettiget.

*Et byrådsmedlem er klageberettiget, skriver Planklagenævnet, hvis klagen angår de særlige regler i planloven til beskyttelse af et mindretal. Jeg går ud fra, at nævnet henviser til lovens § 24, stk. 2: Et byrådsmedlem kan altid bede om at få refereret og offentliggjort sin divergerende medlem til vedtagelsen af et planforslag.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om byrådsmedlemmets klage.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar