Planklagenævnet: Uddelegering kan man ikke klage over

Planklagenævnet afviser den 31. marts at behandle en klage over vedtagelsen af et kommuneplantillæg i Frederikssund Kommune. Uddelegering af beslutningskompetence er ikke i strid med planloven. En plan for uddelegering er heller ikke et retligt spørgsmål, som nævnet kan tage stilling til.

Vedtagelsen af kommuneplantillæg formelt forkert?

Frederikssund Kommune vedtager et kommuneplantillæg og en lokalplan for en ny boligbebyggelse. Dén afgørelse bliver påklaget: Tillægget skal godkendes af økonomiudvalget, før det bliver godkendt af byrådet, mener klageren. Kommuneplantillægget er godkendt formelt forkert. Derfor gælder tillægget ikke og dermed heller ikke lokalplanen.

Kommunen medgiver, at kommuneplantillægget ikke er vedtaget formelt af politikerne: Det er kun lokalplanen, der er vedtaget af først plan- og miljøudvalget og siden byrådet. Men det skyldes, at administrationen har mandat til at vedtage mindre kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en lokalplan. Det fremgår af kommunens delegationsplan.

Uddelegering lovlig og ikke en sag for Planklagenævnet

Planklagenævnet afviser klagen: “Det følger af Planlovens § 27, stk 1, at kommunalbestyrelsen kan vedtage et kommuneplantillæg endeligt. Det er imidlertid ikke i strid med planloven at delegere kompetencen…til forvaltningen eller til et udvalg”, skriver nævnet og fortsætter: “Overholdelse af delegationsplaner er ikke et retligt spørgsmål, som nævnet har kompetence til at efterprøve”.

Uddelegering af beslutninger om kommuneplantillæg fra byrådet – og lokalplaner, må man formode – er altså ikke i strid med planloven. Det er heller ikke en sag for Planklagenævnet, om uddelegeringen faktisk foregår, som byrådet har bestemt.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse vedrørende uddelegering af beslutningskompetence i Frederikssund Kommune.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar