“Mindre” er for uklart et begreb til at kunne håndhæves

Lokalplanens krav om, at der kun må opføres mindre skure er ikke tilstrækkeligt præcist og klart til at kunne håndhæves. Det afgør Planklagenævnet i sagen om et skur ved landingspladsen i Nørre Vorupør.

Skur i strid med lokalplanen?

Thisted Kommune giver byggetilladelse til et skur på 71 m2 ved landingspladsen i Nørre Vorupør. Kommunen vurderer, at skuret kan opføres i overensstemmelse med lokalplanen.

En ejerforening klager til Planklagenævnet. Foreningen mener, at skuret strider imod lokalplanens intention om, at der kun må opføres mindre fiskerskure ved landingspladsen. Skuret er 1,7 meter højere end de eksisterende skure på stedet.

“Mindre” kan ikke håndhæves

Det fremgår af lokalplanens § 2.2 og 3.1, at der kun må opføres mindre skure, medgiver Planklagenævnet. Men lokalplanen definerer ikke, hvad der skal forstås ved “mindre”.

Det fremgår derfor ikke tilstrækkeligt præcist og klart, hvornår et skur er mindre. Bestemmelserne kan ikke håndhæves. Skuret er umiddelbart tilladt i henhold til § 2.2 og 3.1

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om skuret ved landingspladsen.

Thisted Kommunes lokalplan 13-001.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar