Vil du klage over vedtagelsen af en lokalplan? Så skal du have en retlig interesse

Det er ikke alle og enhver, der kan klage over vedtagelsen af en lokalplan. For at være klageberettiget skal du have en retlig interesse i sagen. Har du ingen direkte tilknytning til planområdet, så kræver det en aktuel og betydelig påvirkning, før du er klageberettiget.

Grundejer ikke klageberettiget

Gladsaxe Kommune vedtager lokalplanen for et boligområde ved Valdemars Allé, men en tidligere grundejer inden for planområdet klager til Planklagenævnet over vedtagelsen.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen. Den tidligere grundejer er ikke klageberettiget, afgør nævnet.

Du skal have retlig interesse i sagens udfald

Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, at man kan klage over vedtagelsen af en lokalplan. Men det er ikke alle og enhver, der kan klage. Klageberettigede er erhvervsministeren, visse landsdækkende organisationer og folk med retlig interesse i sagens udfald.

Som udgangspunkt er der praksis for “en ganske vid personkreds for klageberettigede”, skriver Planklagenævnet. Det er et centralt hensyn i planloven, at offentligheden bliver inddraget. Hvorfor så ikke den tidligere grundejer?

Ikke aktuel, betydelig påvirkning

Har man tilknytning til planområdet som f.eks. grundejer, beboer, virksomhedsejer eller lokal forening – så er man klageberettiget. Det samme gælder personer uden for området, hvis de påvirkes aktuelt og betydeligt.

Den tidligere grundejer bor 2,8 km. fra planområdet. Hun ejer ikke længere ejendomme inden for området og påvirkes ikke aktuelt og betydeligt. Derfor har hun ikke længere en retlig interesse i sagens udfald, vurderer Planklagenævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om retlig interesse fra Gladsaxe.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar