Krav til tagform gælder ikke kviste

Lokalplanen stiller krav til tagformen på sommerhuset. Men kravet gælder ikke kviste på taget. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelse om kvistene på et sommerhus i Blokhus. Afgørelsen viser, at det kan være afgørende med meget præcise formuleringer i en lokalplanen.

Kræver kvistene dispensation?

Ejeren af et sommerhus i Blokhus vil sætte kviste på taget, men Jammerbugt Kommune siger nej. Kvistene kræver dispensation fra lokalplanen, og kommunen vil ikke dispensere. Tagformen på kvistene passer hverken til huset eller til resten af sommerhusområdet.

Ejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver delvist medhold. Kvistenes tagudformning er ikke i strid med lokalplanen. Men de strider stadig mod lokalplanens maksimale højde på bebyggelse.

Tagformen gælder ikke kviste

Lokalplanens § 6.1 fastsætter, at “der (kan) opføres sommerhuse med ligebenet saddeltag, som har en taghældning på mellem 20 og 30 grade[r]”. Sommerhusejeren vil lægge tage med ensidig hældning på kvistene.

Bestemmelsen i § 6.1 gælder kun taget på selve sommerhuset, mener Planklagenævnet. Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at sommerhuset kan opføres med ligebenet saddeltag. Det fremgår derimod ikke, at eventuelle kviste også skal have ligebenet saddeltag. Lokalplanen regulerer ikke tagformen på kviste. Der er ikke behov for dispensation.

Den maksimale højde gælder kviste

§ 6.1 fastsætter også, at intet punkt eller tag må opføres med en større højde end 5 meter. Selve sommerhuset er 6 meter højt, men det er opført, før lokalplanen blev vedtaget. Det betyder imidlertid ikke, at nye kviste ikke er omfattet af lokalplanens bestemmelser.

Kvistene ønskes etableret i en højde på 5,045 meter. Det er i strid med lokalplanen, og der er derfor behov for en dispensation.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kvistene i Blokhus.

Jammerbugt Kommunes lokalplan 221.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar