En kommune er ikke forpligtet til at ophæve servitutter

Roskilde Kommune vedtager en bevarende lokalplan. Lokalplanbestemmelserne ophæver ikke tre servitutter, som er tinglyst på lokalplanområdets ejendomme. Men det er kommunen heller ikke forpligtet til at fastsætte i lokalplanen.

Er kommunen forpligtet til at ophæve servitutter?

Roskilde Kommune vedtager en bevarende lokalplan for Hørhusene i den vestlige del af Roskilde. En ejendomsejer inden for lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Hun mener, at kommunen er forpligtet til at ophæve tre servitutter, som ikke er forenelige med lokalplanen.

Planklagenævnet påpeger, at planlovens § 15, stk. 2, nr. 21, hjemler, at en kommune kan ophæve en servitut, som er i strid med lokalplanens formål. Men det er ikke en pligt.

Falder servitutterne automatisk bort?

En servitut kan dog falde bort automatisk som følge af planlovens § 18. Her fremgår det, at der ikke må etableres forhold i strid med en vedtaget lokalplans bestemmelser. Det forudsætter dog en “klar indholdsmæssig uforenelighed”, skriver Planklagenævnet – altså at lokalplan og servitut ikke kan opfyldes samtidig.

Nævnet tager ikke stilling til, om de tre servitutter automatisk er faldet bort. Selv hvis det er tilfældet, at servitutterne er faldet bort, så forpligter det ikke kommunen til at ophæve dem i tingbogen, fastslår nævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om servitutterne for Hørhusene.

Roskilde Kommunes lokalplan 685.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvad kan vi lære af nævnets afgørelser? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar