En kommune kan godt vedtage en lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med en servitut

Må Solrød Kommune vedtage en lokalplan, der åbner mulighed for at udstykke en ejendom på 465 m2, hvis en servitut udelukker ejendomme på mindre end 500 m2. Ja, fastslår Planklagenævnet. En kommune må gerne vedtage en lokalplan, selvom realiseringen af planen forudsætter, at en servitut ophæves.

Udstykning af ejendom på 465 m2 for lille?

Solrød Kommune vedtager en lokalplan, som omfatter udstykningen af én ejendom. Den udstykkede ejendom omfatter et areal på 465 m2. Den hidtil gældende lokalplan fastsætter, at udstykning af ejendomme på mindre end 700 m2 forudsætter en ny lokalplan.

En beboer fra nærområdet klager til Planklagenævnet. Lokalplanen er i strid med en tinglyst servitut, som fastsætter, at der ikke må udstykkes ejendomme på mindre end 500 m2, mener beboeren.

Strid med servitut udelukker ikke lokalplan

Om lokalplanens mulighed for en udstykning på mindre end 500 m2 strider mod servitutten – det er ikke et retlig spørgsmål efter planloven, konstaterer Planklagenævnet. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til beboerens klage.

Planloven udelukker ikke, at en kommune vedtager en lokalplan, selvom realisering af planen forudsætter, at en servitut ophæves, pointerer nævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udstykningen i Solrød.

Solrød Kommunes aflyste lokalplan 317.5.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvad kan vi lære af nævnets afgørelser? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar