Ingen dispensationer som skader bilag IV-arters yngle- eller rasteområder

Vil dispensationer fra en lokalplan skade bilag IV-arter? Det skal kommunen vurdere konkret, før der dispenseres. Skader dispensationerne arternes yngle- eller rasteområder, kan der som udgangspunkt ikke dispenseres, påpeger Planklagenævnet.

Dispensationer til et nyt sommerhus

Jammerbugt Kommune giver byggetilladelse til et nyt sommerhus i Blokhus. Det nye sommerhus kræver dispensationer fra lokalplan 19-014. Danmarks Naturfredningsforening klager til Planklagenævnet. Foreningen mener, at dispensationerne strider mod beskyttelsen af markfirben.

Planklagenævnet vurderer, at der er behov for at dispensere. Det nye sommerhus strider mod et par bestemmelser i lokalplanen, og der er hjemmel til dispensationerne. Der er tale om bebyggelsesregulerende bestemmelser – ikke en del af lokalplanens principper. Alligevel ophæver nævnet kommunens dispensationer.

Er der markfirben i området?

Der kan som hovedregel ikke gives dispensation fra bestemmelser i en lokalplan, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter, skriver Planklagenævnet. Det fremgår i lokalplanens redegørelse, at der kan være markfirben og andre bilag IV-arter inden for planområdet.

Er der markfirben eller andre bilag IV-arter i området? Bliver de påvirket af det nye sommerhus? Det burde kommunen have vurderet konkret, før der blev givet dispensationer, afgør Planklagenævnet. Når det ikke er sket, er det en væsentlig, retlig mangel. Derfor ophæver nævnet dispensationerne.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om firbenene i Blokhus.

Jammerbugt Kommunes lokalplan 19-014.

I en lignende afgørelse ophæver Planklagenævnet også kommunens dispensationer. En konkret vurdering af projektets påvirkning af bilag IV-arter mangler. Se planklagenævnets afgørelse i sagen om bilag IV-arter ved Højbjerg.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar