Et areal uden for et planområde bliver ikke en del af området ved en arealoverførsel

Bliver et areal omfattet af en plan, hvis det overføres til en ejendom, som er omfattet af planen? Nej, fastslår Planklagenævnet i en sag om en havemur i Aabenraa.

Tilladelse til en havemur i Aabenraa

En grundejer i Aabenraa får tilladelse af kommunen til at opføre en havemur på sin ejendom. Kommunen mener ikke, at havemuren er omfattet af byplanvedtægt 1, men det mener to naboer. Muren er i strid med et par bestemmelser i byplanvedtægten, vurderer de.

Naboerne klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens tilladelse: Det er ikke undersøgt tilstrækkeligt grundigt, om havemuren er opført inden for det område, som er omfattet af byplanvedtægt 1.

Arealer uden for planområdet ikke omfattet

Det fremgår af byplanvedtægten, at grundejerens ejendom er omfattet af planområdet. Det fremgår også, at planområdet afgrænses af Stentoftvej. Grundejerens ejendom ligger på byplanvedtægtens side af Stentoftvej. Så må havemuren være omfattet af byplanvedtægten, påpeger naboerne.

Ikke nødvendigvis, afgør Planklagenævnet. Grundejeren har tilkøbt et areal, som tidligere var en del af Stentoftvej. Vejen afgrænser byplanvedtægtens område, står der i vedtægten. Den er ikke en del af området. Det fremgår desuden i byplanvedtægten, at den omfatter alle parceller, som udstykkes fra de omfattede ejendomme. Det tilkøbte areal bliver ikke en del af planområdet, selvom der sker en arealoverførsel til grundejerens ejendom.

Hvor er havemuren placeret?

Spørgsmålet er derfor, om havemuren er placeret på det tilkøbte areal eller på den oprindelige del af grundejerens ejendom. Det ved kommunen ikke med sikkerhed. Det kan ikke udelukkes, at en begrænset del af muren ligger inden for byplanvedtægtens område.

Det strider mod officialprincippet, mener naboerne – kommunens pligt til at undersøge forholdene tilstrækkeligt. Planklagenævnet deler deres opfattelse: Når de faktiske forhold ikke er undersøgt nærmere, er det en væsentlig retlig mangel. Kommunens tilladelse til havemuren ophæves.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om havemuren i Aabenraa.

Aabenraa Kommunes byplanvedtægt 1.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar