Ingen lokalplan, hvis tudsens rasteområder beskadiges

Betyder en lokalplan, at en bilag IV-arts yngle- og rasteområder beskadiges? Det skal en kommune vide, før der udarbejdes en lokalplan.

Beskadiges tudsens rasteområder?

Vordingborg Kommune vedtager lokalplanen for boliger på Kalvøvej. Lokalplanen omfatter et ubebygget areal i Trellemarken – et rekreativt område ved Sydhavnen i Vordingborg.

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for, om den grønbrogede tudses rasteområder ødelægges. Tudsen er en bilag IV-art, og bilag IV-arters yngle- og rasteområder må ikke beskadiges. Det fremgår af habitatsdirektivet.

Rasteområder skal kortlægges

Foreningen klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver vedtagelsen af lokalplanen. Forekomsten af grønbroget tudse er ikke undersøgt tilstrækkeligt.

Kommunen har konstateret, at grønbroget tudse yngler i to vandhuller 15 og 35 meter fra lokalplanområdet. Men hvor er tudsen uden for ynglesæsonen – det ved man ikke, og det er en væsentlig, retlig mangel. Der er ikke grundlag for at konkludere, at tudsens rasteområde ikke beskadiges.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den grønbrogede tudse i Vordingborg.

Vordingborg Kommunes lokalplan 17.29.01.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar