Når ændringer i et planforslag berører nogen væsentligt, så skal de høres, før den endelige vedtagelse

Rudersdal Kommune ændrer anvendelsesbestemmelserne i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, men ejeren af lokalplanområdets ejendom er ikke blevet hørt om ændringerne. Det er så væsentlig en retlig mangel, at Planklagenævnet ophæver vedtagelsen.

Ændringer i anvendelsesbestemmelserne

Rudersdal Kommune vedtager en ny lokalplan for Næsseslottet, som åbner mulighed for, at ejendommen kan anvendes til flere formål end før. I forbindelse med vedtagelsen ændres anvendelsesbestemmelserne.

Næsseslottet må ikke anvendes til erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer, som det fremgik i lokalplanforslaget. Ejeren af slottet er ikke blevet hørt om ændringerne, og hun klager til Planklagenævnet.

Ejeren burde have været hørt om ændringerne

Vil kommunen gennemføre ændringer i et planforslag ved vedtagelsen af planen, som berører nogen væsentligt? Så må planen ikke vedtages, før den pågældende har fået mulighed for at udtale sig om ændringerne, påpeger Planklagenævnet. Det fremgår i planlovens § 27, stk. 2.

Ejeren af Næsseslottet burde have været høring om ændringerne i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Ændringerne berører ejeren væsentligt. Når det ikke er sket, så er det så væsentlig en retlig mangel, at lokalplanen ophæves.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Næsseslottet.

Rudersdal Kommunes lokalplan 288.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar