Planklagenævnet: “Tilpasses eksisterende bebyggelse”​ og “god helhedsvirkning”​ for uklart

Planklagenævnet ophævede onsdag sidste uge Gentofte Kommune afslag på dispensation til en pavillon. Pavillonen kræver slet ikke dispensation, for lokalplanen bestemmelse for bebyggelsens ydre udformning er for uklar. Den kan ikke håndhæves. Afgørelsen er et vink med en vognstang til os byplanlæggere: Skriv klare forholdsnormer – ikke bestemmelser, som lægger op til skøn.

Nej til dispensation til pavillon

En grundejer søger Gentofte Kommune om tilladelse til at beholde sin pavillon. Kommunen mener, at pavillonen kræver lovliggørende dispensation fra § 7.1 i lokalplan 209, der handler om bebyggelsens ydre udformning. Og svaret er nej: Kommunen vil ikke dispensere.

Grundejeren klager og får medhold af Planklagenævnet: Pavillonen kræver ikke dispensation, for § 7.1 kan ikke håndhæves. Paragraffen er for uklar. Vil kommunen sige nej, kræver det, at der findes en anden paragraf i lokalplanen, der udelukker pavillonen, skriver nævnet.

Tilpasses og helhedsvirkning for uklart

“Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse og skal udformes således at der opnås en god helhedsvirkning”. Sådan står der i § 7.1 i lokalplan 209. Men “en bestemmelse i en lokalplan må – for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse – være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej i den situation, som sagen vedrører”, skriver Planklagenævnet.

Fortolkningen af “tilpasses eksisterende bebyggelse” og “helhedsvirkning” kræver en skønsmæssig vurdering, mener Planklagenævnet. Derfor vil der kunne herske tvivl om, hvorvidt bestemmelsen er overholdt eller ej. Formuleringerne er for uklare. Bestemmelsen kan ikke håndhæves. Der er ikke noget at dispensere fra.

Hvad skal Gentofte Kommune og vi andre gøre i fremtiden

Runde, overordnede bestemmelser om bebyggelsens ydre udformning kan friste enhver byplanlægger. Nogle gange kan det virke som den eneste mulighed som i dette tilfælde: Lokalplan 209 omfatter Hellerup Bycenter – en sammensat bebyggelse langs Strandvejen. Her har det sikkert været svært at formulere klare, præcise bestemmelser, der passer til hvert enkelt hus inden for lokalplanområdet.

Men beskeden fra Planklagenævnet til os byplanlæggere er ikke til at misforstå: Bestemmelser, der lægger op til en skønsmæssig vurdering, går ikke. De kan ikke håndhæves. Vi kan lige så godt lade være med at skrive dem. Det er spildte ord. Som jeg ser det, har Gentofte Kommune og vi andre tre muligheder i lignende situationer i fremtiden, når der skal skrives en lokalplan:

  • Klare bestemmelser: Lokalplanens bestemmelser formuleres som præcise forholdsnormer, så det er tydeligt for enhver, hvornår de er overholdt. Det bliver sikkert et stort arbejde for en sammensat bebyggelse som Hellerup Bycenter. Det vil sandsynligvis medføre en del ansøgninger om dispensationer.
  • Flere lokalplaner: Når et lokalplanområde er så sammensat som Hellerup Bycenter, så er det måske oplagt, at dele lokalplanen op i flere lokalplaner? Det er et større arbejde. Men det gør det muligt at skrive lokalplanbestemmelser, der retter sig mod en bestemmelse bebyggelse eller bebyggelsestype.
  • Vent: Hvis kommunen ikke er klar til at skrive klare bestemmelser, som kan håndhæves, så er det måske bedre at vente med at skrive lokalplanen? Større bygge- og anlægsarbejder kræver lokalplan. Men kommunen kan altid vælge at udarbejde en lokalplan – uanset lokalplanpligt. Og kommunen kan udarbejde en lokalplan, som hindrer et byggeri, byrådet ønsker at hindre.

Relevante links

Planklagenævnets ophævelse af Gentofte Kommunes afslag på lovliggørende dispensation.

Gentofte Kommunes lokalplan 209.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar