En kommune er ikke forpligtet til at imødekomme indsigelser

Nogle borgere har en forventning om, at kommunen skal imødekomme indsigelser til et planforslag. Men det er byrådet, der afgør, om en indsigelse skal imødekommes eller ej. Og kommunen skal hverken besvare en indsigelse eller begrunde det, hvis ikke den imødekommes. Heller ikke selvom indsigelsen påpeger et forhold, som kan være afgørende for lokalplanens realisering. Det fremgår i Planklagenævnets afgørelse i sagen om Gribskov Kommunes lokalplan for 40 tæt/lav-boliger i Helsinge.

Lokalplan for 40 tæt/lav-boliger

Gribskov Kommune vedtager lokalplanen for knapt 40 tæt/lav-boliger i Helsinge endeligt, men en nabo til lokalplanområdet klager til Planklagenævnet: Offentliggørelsen af lokalplanforslaget har været en skueproces. Kommunen har ikke imødekommet naboens indsigelse.

Nævnet giver ikke medhold i naboens klage. Kommunens lokalplanproces er i overensstemmelse planlovens krav.

Den offentlige høring er en skueproces

Den offentlige høring af lokalplanforslaget har været en skueproces. I en korrespondance med kommunens borgmester fremgår det, mener naboen, at det blev besluttet længe før lokalplanudarbejdelsen, at der skulle være boliger i området.

Den mistanke forholder Planklagenævnet sig ikke direkte til. Sandsynligvis fordi en kommune gerne må ønske – før udarbejdelsen af en lokalplan – at udvikle et område til boliger. Nævnet konstaterer, at lokalplanforslaget har været offentliggjort i 4 uger i overensstemmelse med planlovens § 24, stk. 5.

Kommunen imødekommer ikke indsigelse

Naboen gør indsigelse mod lokalplanens vejadgang til lokalplanområdet. Kommunen burde imødekomme indsigelsen, mener naboen. Der er tinglyst en vejret, som svarer til den vejadgang, som er beskrevet i lokalplanen. Men tinglysningen er ugyldig – ifølge naboen.

En kommune har ikke pligt til at imødekomme en indsigelse, konstaterer Planklagenævnet. Kommunen skal heller ikke besvare en indsigelse eller begrunde, hvorfor indsigelsen ikke begrundes. Det er muligt, at der mangler vejret ved lokalplanens vedtagelse. Men det betyder ikke, at lokalplanen ikke kan vedtages.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tæt/lav-boliger i Helsinge.

Gribskov Kommunes lokalplan 511.04.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar