“Mindre” er for upræcist til at kunne håndhæves

Rudersdal Kommunes byplanvedtægt fastsætter, at der kun må opføres én mindre bygning. Men hvornår er en bygning mindre? Det er for svært at vurdere, til at bestemmelsen kan håndhæves, fastslår Planklagenævnet.

Nej til carport med indbygget udhus og overdækning

Der må ikke opføres carport med indbygget udhus og overdækning på en ejendom i Birkerød. Carporten kræver dispensation fra byplanvedtægten, vurderer Rudersdal Kommune, og kommunen vil ikke dispensere.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afslag. Carporten kan opføres i overensstemmelse med byplanvedtægten. Der er ikke behov for dispensation.

Hvad er “en mindre bygning”?

“Der (må) kun opføres én mindre bygning til udhus, garage eller lignende”, står der er byplanvedtægtens § 6.1.4. Grundejeren vil opføre en carport på 24 m2. Udhus og overdækning udgør 31 m2. Kommunen vurderer, at “én mindre bygning” højst må være 50 m2 – ikke 55 m2, som grundejeren søger om.

Planloven definerer ikke, hvad en mindre bygning er. Byplanvedtægten indkredser det ikke, konstaterer Planklagenævnet. Hvornår en bygning er mindre – det er for svært at vurdere, til at bestemmelsen kan håndhæves.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om carporten i Birkerød.

Rudersdal Kommunes byplanvedtægt 18.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar