Ejendomsejer skal fjerne eller flytte sit faste hegn, så der er plads til et levende hegn ved vejskel

En ejendomsejer i Rungsted klager over kommunens påbud. Hvis jeg skal flytte mit hegn længere ind på grunden, bliver jeg nødt til at fælde fire træer, som er fredet i en servitut, påpeger ejendomsejeren. Men Planklagenævnet fastholder kommunens afgørelse: Det er ikke et retligt forhold, om det er hensigtsmæssigt at kræve hegnet fjernet eller flyttet.

Du skal fjerne eller flytte dit hegn

Hørsholm Kommune giver ejeren af en ejendom i Rungsted et påbud: Du skal lovliggøre dit hegn mod vejskel. Der er tale om et fast hegn, og lokalplanen fastsætter, at hegn mod vejskel skal være levende.

Ejendomsejeren kan fjerne sit faste hegn eller sætte det så langt ind på grunden, at der kan plantes et levende hegn foran, foreslår kommunen. Men grundejeren klager til Planklagenævnet over påbuddet.

Retligt forhold eller hensigtsmæssighed?

Jeg kan ikke flytte hegnet længere ind på grunden, påpeger grundejeren, for her står der fire træer, som er fredet i en servitut.

Planklagenævnet fastholder kommunens afgørelse. Ejendomsejeren klager ikke over et retligt forhold; om kommunen må give et påbud om at fjerne det faste hegn. Hun klager over, om det er hensigtsmæssigt, at hegnet skal flyttes. Det kan nævnet ikke tage stilling til.

Påbud i strid med servitutten?

Min første tanke var, at det lyder pudsigt: Stiller kommunen indirekte krav om, at ejendomsejeren fælder fire fredede træer i strid med en servitut? Det lyder underligt, selvom kommunen ikke har pligt til at håndhæve en servitut, hvis den er privatretlig.

Men det kan man ikke udlede af påbuddet, konkluderer jeg ved nærmere eftertanke. For kommunen stiller ikke krav om, at ejendomsejeren flytter sit hegn. Hun kan også bare fjerne det og etablere et levende hegn ved vejskel, som lokalplanen stiller krav om.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om hegnet i Rungsted.

Hørsholm Kommunes lokalplan 156.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar