Planklagenævnet kan kun tage stilling til retlige forhold, når det kommer til kommuneplantillæg

Når det kommer til vedtagelsen af et tillæg til kommuneplanen, er det kun de retlige forhold, man kan klage over. Ikke om det er hensigtsmæssigt at vedtage tillægget.

Bekymrende placering af biogasanlæg

Jammerbugt Kommune vedtager et tillæg til kommuneplanen, som handler om placering af interesseområder til bl.a. biogasanlæg. En virksomhedsejer klager til Planklagenævnet over vedtagelsen.

Hvis et biogasanlæg placeres tæt på min ejendom, så vil den blive værdiløs, mener virksomhedsejeren. Det er også bekymrende, at der er valgt et område med beskyttede naturområder og fredskov.

Hensigtsmæssighed er ikke retligt forhold

Virksomhedsejeren klager over, om det er hensigtsmæssigt at vedtage kommuneplantillægget – altså om kommunen burde udpege et interesseområde for biogasanlæg ved ejerens ejendom eller ej.

Men nævnet kan kun tage stilling til retlige forhold, herunder om kommunen har overholdt reglerne i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Virksomhedsejeren klager ikke over planlægningsprocessen. Derfor afviser Planklagenævnet at behandle klagen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Jammerbugt Kommunes tillæg til kommuneplanen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar