En sag om inhabilitet og berettigede forventninger

Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune er tidligere medarbejder i en virksomhed, som har gavn af en ny lokalplan. Men det gør ikke formanden inhabil. Og så har man som borger for øvrigt ikke en berettiget forventning om, at kommunens planlægning er uændret, for en kommune kan altid udarbejde en ny lokalplan. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om en lokalplan for tæt/lav-boliger i Brønderslev.

Inhabilitet og berettigede forventninger

I 2022 vedtager Brønderslev Kommune en ny lokalplan for tæt/lav-boliger, men en nabo til lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Naboen mener, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget er inhabil. Naboen synes også, at kommunen burde respektere den hidtil gældende lokalplan for området.

Planklagenævnet afviser naboens klage og opretholder vedtagelsen af lokalplanen. Der er hverken tale om inhabilitet eller berettigede forventninger, der gør, at den hidtil gældende lokalplan skal fastholdes.

Hvornår er der tale om inhabilitet?

Som udgangspunkt er et byrådsmedlem eller en medarbejder i kommunens forvaltning er inhabil, fastslår Planklagenævnet, hvis vedkommende på en eller anden måde har en særlig interesse i sagens udfald. Det kan f.eks. være, hvis et byrådsmedlem er ansat i en virksomhed, som har gavn af vedtagelsen af en lokalplan.

Er der ikke fare for, at kommunens afgørelse vil blive påvirket af uvedkommende hensyn på grund af “interessens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen” – så er der ikke tale om inhabilitet.

Tidligere ansættelse medfører ikke inhabilitet

Lokalplanområdet omfatter kun én ejendom. Den ejendom ejes af en virksomhed, som købte den, da udvalgsformanden var medarbejder i virksomheden. Derfor mener naboen, at udvalgsformanden er inhabil.

Lokalplanen blev vedtaget i 2022. Udvalgsformanden stoppede i virksomheden i 2015. Derfor mener Planklagenævnet ikke, at udvalgsformanden har en særlig interesse i sagens udfald, der betyder, at formanden er påvirket af uvedkommende hensyn.

Ingen berettiget forventning om uændret planlægning

Naboen påpeger, at lokalplanområdets naboer har købt deres parcelhusgrunde ud fra en forventning om, at deres udsigt mod nord bevares.

En kommune kan til enhver tid udarbejde en lokalplan. Det fremgår af planlovens § 13, stk. 1. Derfor kan man ikke have en berettiget forventning om, skriver Planklagenævnet, at kommunens planlægning er uændret – heller ikke selvom udsigten forsvinder.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tæt/lav-boliger i Brønderslev.

Brønderslev Kommunes lokalplan 01-B-10.04.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar