En grundejer skal sætte sig ind i områdets lokalplan

En grundejer har ikke en berettiget forventning om, at et fast hegn er tilladt. Heller ikke selvom grundejeren ikke var klar over, at områdets lokalplan stiller krav om levende hegn. Og så er det i øvrigt ikke eksisterende, lovligt forhold at rive et hegn ned og genopføre det. I sådan en situation skal hegnet overholde lokalplanens krav til hegn. Det afgør Planklagenævnet i sagen om et hegn i Grækerkvarteret i Hvidovre Kommune.

Nej til dispensation til fast hegn

Hvidovre Kommune siger nej: En grundejer i Grækerkvarteret får ikke en lovliggørende dispensation til et fast hegn. Lokalplanen fastsætter, at hegn skal være levende. Kommunen vil fastholde et grønt udtryk langs lokalplanområdets veje.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Hegnet er eksisterende lovligt forhold, mener ejeren, fordi det blev påbegyndt, før lokalplanen blev vedtaget.

Eksisterende lovligt forhold eller ej?

En lokalplan gælder kun fremtidige forhold, pointerer Planklagenævnet. Er grundejerens hegn lovligt etableret, før lokalplanen blev vedtaget, så må det blive. Vedligeholdelse og reparation tæller ikke som nye forhold, hvor lokalplanens krav om levende hegn skal overholdes.

Lokalplanen blev vedtaget i april 2022. Det fremgår på Google Street View, at hegnet er revet ned og genopført i oktober samme år. Genopførelse er ikke eksisterende lovlig anvendelse – heller ikke selvom byggematerialerne blev købt, før lokalplanen blev vedtaget. Det nye hegn skal være levende, afgør Planklagenævnet.

Berettiget forventning om fast hegn?

Kommunen har ikke gjort grundejeren bekendt om de nye regler for hegn i lokalplanen, påpeger grundejeren. Dem opdagede han selv ved et tilfælde.

Har grundejeren så en berettiget forventning om, at kommunen tilladet er fast hegn? Nej, fastslår Planklagenævnet. At en grundejer ikke sætter sig ind i lokalplanens regler – det medfører ikke berettiget forventning om, at et fast hegn er tilladt.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om hegnet i Grækerkvarteret.

Hvidovre Kommunes lokalplan 340.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar