Sproglige nuancer i en lokalplan kan være afgørende

Lokalplanens begrænsninger for placering af verandaer og udestuer gælder ikke for en carport og to udhuse. Heller ikke selvom bestemmelsen kun nævner verandaer og udestuer som eksempler på småbygninger, der kræver byrådets tilladelse. En afgørelse om Egedal Kommunes dispensation viser, at lokalplanens sproglige nuancer kan være afgørende for administrationen af bestemmelserne.

Ikke behov for dispensation

Egedal Kommune giver dispensation til en carport og to udhuse. Småbygningerne kræver dispensation fra lokalplanens § 8.8, vurderer kommunen. Her fremgår det bl.a., at “byrådet (kan) tillade, at der opføres mindre tilbygninger som verandaer og udestuer til hovedbygningen, når disse er tilpasset hovedhusets stil”.

En nabo klager til Planklagenævnet, men nævnet vurderer, at der slet ikke er behov for dispensation. Carporten og udhusene er ikke omfattet af § 8.8.

En carport er ikke en udestue

“Nævnet lægger…vægt på, at lokalplanens § 8.8 nævner udestuer og verandaer som specifikke eksempler på mindre tilbygninger. Nævnet finder, at carporte og udhuse ikke kan karakteriseres som eller sidestilles med hverken udestuer eller verandaer”, står der i afgørelsen. 

Og videre: “Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at det ansøgte ikke er omfattet af lokalplanens § 8.8, og det ansøgte er således umiddelbart tilladt efter bestemmelsen. Det ansøgte kræver dermed ikke dispensation fra lokalplanens § 8.8”.

Hvad skal Egedal Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Egedal Kommune vil tillade carporten og de to udhuse. Uanset om det forudsætter dispensation eller ej, så vil resultatet være det samme. Det interessante i den her afgørelse er efter min mening, hvor afgørende lokalplanens sproglige nuancer kan være for administrationen af bestemmelserne.

Når mindre bygninger eksemplificeres, så betyder det åbentbart – i Planklagenævnets optik – at begrænsningerne i § 8.8 snævert gælder udestuer eller verandaer eller noget, som ligger nært op ad denne type småbygninger. Vil vi have, at begrænsningerne skal gælde alle småbygninger, så er det tilsyneladende bedre at lade være med at eksemplificere:

“Byrådet (kan) tillade, at der opføres mindre tilbygninger til hovedbygningen, når disse er tilpasset hovedhusets stil”. Ikke noget med verandaer og udestuer.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om carporten og de to udhuse.

Egedal Kommunes lokalplan 37.

At sproglige nuancer kan få afgørende betydning for håndhævelsen af lokalplanens bestemmelser, kan du læse mere om i artiklen “Uldne lokalplanbestemmelser om terrænregulering kan ikke håndhæves“. I denne sag drejer det sig om ordene “nødvendig” og “minimeres”. I slutningen er der links til andre artikler om afgørelser, som drejer sig om de sproglige nuancers betydning.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar