“​Uden genevirkning”​ er for upræcist og kan ikke håndhæves

At en virksomhed kun kan etableres, hvis det kan ske uden genevirkning for omgivelserne – det er så uklar og upræcis en bestemmelse, at den ikke kan overholdes. Det afgør Planklagenævnet i en sag om en bagerbod i landsbyen Måle.

“Uden genevirkning” kan ikke håndhæves

Kerteminde Kommune vurderer, at en bagerbod i Måle overholder lokalplanens bestemmelser. Den kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne. Derfor er den i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Den vurdering deler en gruppe beboere landsbyen ikke, og de klager til Planklagenævnet.

Men “uden genevirkning” kan slet ikke håndhæves, afgør Planklagenævnet. Udtrykket mangler “den fornødne klarhed og præcision”, skriver nævnet. Fortolkningen lægger op til en skønsmæssig vurdering. Derfor kan der herske tvivl om, om anvendelsesbestemmelsen – på dette punkt – er overholdt eller ej.

Parkering i strid med anvendelsesbestemmelsen

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse fastsætter også, at en virksomheds parkering skal ske på egen grund. Kommunen konstaterer, at parkering ikke altid sker på bagerbodens egen grund på grund af bagerbodens succes.

“Uden genevirkning” kan ikke håndhæves, men det kan anvendelsesbestemmelsens krav om parkering på egen grund, for kravet er klart og præcist. Bagerboden strider derfor mod anvendelsesbestemmelsen. En dispensation til parkering uden for egen grund vil ikke ligge meget tæt opad det umiddelbart tilladte. Kommunen skal beslutte, om forholdet skal lovliggøres fysisk eller retligt med udarbejdelsen af en ny lokalplan.

Hvad skal Kerteminde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets vurdering af formuleringen “uden genevirkning” er endnu en reminder til os byplanlæggere: Lokalplanbestemmelser kan kun håndhæves, hvis de er klare og præcise nok. I en situation som denne må vi afklare, hvad “uden genevirkning” egentlig betyder og stille de konkrete krav i lokalplanen.

I Kertminde Kommunes lokalplan fremgår det, at virksomhedernes parkering skal ske på egen grund. Større udvidelser af virksomheder i landsbyen uden for den eksisterende bygningsmasse kan ikke finde sted. Hvis ikke disse bestemmelser er nok, så må “uden genevirkning” præciseres yderligere.

Måske ville det være bedre med en dispensationsbestemmelse? Måske ville det være bedre at formulere kravene til parkering i en anden paragraf en anvendelsesbestemmelsen? I det tilfælde ville kommunen kunne vælge at dispensere fra kravet om parkering på egen grund, hvis der var mulighed for at etablere en anden men tilfredsstillende løsning.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om bagerboden.

Kerteminde Kommunes lokalplan 253.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar