Mere trafik gør ikke en miljørapport ugyldig

En miljørapport bliver ikke ugyldig, og en en kommune må stadig vedtage et nyt plangrundlag, selv om trafikmængden stiger betragteligt. Det afgørende er, om miljørapportens beskrivelse af den forventede stigning er tilstrækkeligt grundig.

Utilstrækkeligt vurdering af trafikken?

Albertslund Kommune vedtager et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, som skal give mulighed for 200 boliger samt forskellige former for erhverv i den sydøstlige del af Hersted Industripark. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye plangrundlag er der lavet en miljørapport.

En grundejerforening klager til Planklagenævnet over miljørapporten. Foreningen mener, at trafikanalysen er utilstrækkelig. Rapporten burde have forholdt sig til trafikken fra omkringliggende områder – ikke kun trafikken fra selve planområdet.

Venstresving forbudt på sigt

Miljørapporten beskriver, at det kan medføre en stigning på knapt 800 bilture, hvis det nye plangrundlag vedtages. Det er en forholdsvist lille belastning på den lokale vej, Malervangen, når vejens bredde og anvendelse tages i betragtning.

Hvis hele Hersted Industripark omdannes, så bliver det svært at foretage venstresving fra Malervangen og ud på Gammel Landevej, fremgår det i rapporten. Derfor forudsætter lokalplanen, at venstresving forbydes på sigt. Men ellers er der ikke risiko for kumulative effekter, konkluderer miljørapporten. Der er ikke andre planforslag under vedtagelse.

Trafikforøgelse udelukker ikke planlægning

De trafikale konsekvenser af planlægningen er tilstrækkeligt belyst i miljørapporten, afgør Planklagenævnet. Konsekvenserne af den aktuelle planlægning er belyst. Der er taget højde for fremtidens trafikudvikling med forbud mod venstresving.

Om det er hensigtsmæssigt, at planlægningen 10-dobler trafikken på dele af Malervangen – det er ikke afgørende for, om miljørapporten overholder lovgivningens krav, konstaterer nævnet: “Reglerne i miljøvurderingsloven alene har processuel karakter”.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om trafikken på Malervangen.

Albertslund Kommunes lokalplan 5.5.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar