Ingen lokalplanlægning for blivende søterritorie

En kommune må gerne planlægge for arealer, som er indvundet ved naturlig aflejring. Der må også gerne planlægges for arealer, som ønskes indvundet ved opfyld. Men der må kun planlægges for det blivende søterritorie, når det drejer sig om vandområder i et byomdannelsesområde.

Lokalplan for havnebassinet i Bagenkop

Langeland Kommune vedtager lokalplanen for havnen i Bagenkop. Lokalplanen overfører havnebassinet til byzone. En nabo og en ejerforening klager til Planklagenævnet.

Hvis lokalplanen omfattede indvundne arealer – altså landarealer, som er opstået ved naturlig aflejring, eller arealer som ønskes indvundet ved opfyld – så måtte kommunen planlægge for disse arealer. Men det er der ikke tale om i Bagenkop.

Ingen planlægning for det blivende søterritorie

Planområdet omfatter altså søterritorie, som forbliver søterritorie. I den situation må lokalplanen kun omfatte havnen, hvis den er en del af et område, som udpeget som byomdannelsesområde i kommuneplanen.

Det er havnen ikke. Planklagenævnet ophæver lokalplanens § 2.2, som overfører havnebassinet fra landzone til byzone.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om havnen i Bagenkop.

Langeland Kommunes lokalplan 126.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar