Ingen dispensation i strid med lokalplanens fordeling mellem bebyggede arealer og friarealer

Der kan ikke dispenseres i strid med lokaplanens principper, og principperne omfatter fordelingen mellem bebyggede arealer og friarealer. Det gælder også, selvom dispensationen omfatter et meget begrænset anlæg. Det viser en afgørelse om molokker i Hjørring Kommune.

Dispensation til molokker på friareal

Hjørring Kommune giver en lovliggørende dispensation til fire molokker i et sommerhusområde. Molokkerne fylder knapt 9 m2. De er 1,2 meter høje. Overskudsjorden fra anlægges bruges til at skabe en naturlig overgang til klitlandskabet.

Molokkerne placeres på et areal, som er udlagt til fælles friareal i lokalplanen. Kommunen begrunder dispensationen med, at der er tale om et anlæg, som er nødvendigt for sommerhusområdets forsyning. Resten af friarealet er stadig tilgængeligt.

Ingen dispensation i strid med lokalplanprincipper

En nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens dispensation. Fordelingen med mellem bebyggede arealer og friarealer hører til en lokalplans principper, og principperne kan der ikke dispenseres fra.

Det faktum, at molokkerne fylder en begrænset del af friarealet, ændrer ikke på nævnets konklusion. Det får heller ikke betydning, at terrænet er reguleret for at tilpasse anlægget til landskabet. Kommunen må lovliggøre molokkerne fysisk eller udarbejde en ny lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om affaldsbeholderne i sommerhusområdet.

Hjørring Kommunes lokalplan 480.10.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar