Ikke opsættende virkning, medmindre det er sandsynligt, at der er sket en væsentlig overtrædelse af loven

Som udgangspunkt har en klage til Planklagenævnet ikke opsættende virkning. Planklagenævnet kan dog beslutte, at der er opsættende virkning. Men det forudsætter, at det er sandsynligt, at lovgivningen er blevet væsentligt overtrådt. Eller at fysisk lovliggørelse vil være vanskelig.

Nej til opsættende virkning

Et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan skal lovliggøre forholdene på et opholdssted i Mariagerfjord Kommune. Kommunen beslutter, at tillægget og lokalplanen ikke kræver miljøvurdering. Dén afgørelse klager en nabo over. Naboen mener, at klagen bør have opsættende virkning.

Men Planklagenævnet siger nej. Som udgangspunkt har det ikke opsættende virkning, hvis en borger klager over, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Væsentlig overtrædelse ikke sandsynlig

Planklagenævnet kan imidlertid beslutte, at en klage har opsættende virkning. Forudsætningen er, at det er sandsynligt, at kommunens afgørelse væsentligt overtræder lovgivningen. Eller at fysisk lovliggørelse vil være vanskelig.

Der er ikke forhold i sagen om opholdsstedet, som gør, at klagen bør have opsættende virkning, mener nævnet. Naboen har ikke påpeget forhold, som væsentlig overtræder lovgivningen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om opholdsstedet i Mariagerfjord Kommune.

I en tilsvarende afgørelse fra Frederikshavn Kommune afgør Planklagenævnet, at der heller ikke er basis for at tillægge en klage opsættende virkning. Sagen drejer sig om lokalplanen for en udstykning af 18 sommerhusgrunde. Der er klaget over, at lokalplanen forudsætter vejadgang til de nye sommerhuse via en privat fællesvej uden accept fra ejerne. Læs afgørelsen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar