Inhabilitet fører til ophævelse af lokalplan

Er et byrådsmedlem også medlem af en forening, som har en særlig interesse i udfaldet af en sag? Kan det ikke udelukkes, at den særlige interesse påvirker sagens udfald? Så er det pågældende byrådsmedlem inhabilt. Det kan medføre, at en lokalplan ophæves. Det viser en afgørelse i Planklagenævnet 7. december.

Lokalplanen ophæves på grund af inhabilitet

I 2019 vedtager Furesø Kommune lokalplan 130 endeligt. Den nye lokalplan skal åbne mulighed for, at der kan etableres en naturlegeplads i den nordlige del af Farum Kaserne. Men et par beboere i kommunen klager til Planklagenævnet. De mener, at et af medlemmerne af byrådet har været inhabil i sagen.

Det pågældende byrådsmedlem er også medlem af bestyrelsen i Grundejerforeningen Farum Kaserne. Og det er grundejerforeningen, som har bedt kommunen om den nye lokalplan. Planklagenævnet deler beboernes opfattelse. Kommunens vedtagelse af lokalplan 130 ophæves.

Hvornår er et byrådsmedlem inhabilt?

Er man inhabil som byrådsmedlem i forhold til en bestemt sag? Svaret er som udgangspunkt ja, hvis man er nært tilknyttet en forening, som har en særlig interesse i sagens udfald. Det fremgår af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Grundejerforeningen Farum Kaserne har en særlig interesse i naturlegepladsen, for legepladsen vil sandsynligvis betyde, at boligerne i området bliver mere attraktive, vurderer Planklagenævnet. Der er altså tale om en interesse, som ligger ud over det generelt foreningsmæssige eller det politiske.

Hvorfor skal lokalplanen ophæves?

Byrådsmedlemmet er inhabilt – medmindre det kan udelukkes, at beslutningerne om naturlegepladsen og lokalplanen påvirkes af uvedkommende hensyn, af særinteresser. Hvis det er tilfældet, så er der ikke tale om inhabilitet i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 2.

Byrådsmedlemmet er medlem af de to fagudvalg, som har behandlet lokalplanen. Og medlemmet har deltaget i alle møder om sagen. Derfor kan det ikke udelukkes, vurderer Planklagenævnet, at byrådsmedlemmets deltagelse har påvirket sagens udfald. Der er tale om inhabilitet. Det er en væsentlig, retlig mangel. Lokalplanen må ophæves.

Hvad skal Furesø Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse er en reminder om, at inhabilitet kan være en udfordring for byplanlægningen. Og måske giver den anledning til at være opmærksom på – som byplanlæggere og byggesagsbehandlere – at vi også kan være omfattet af reglerne om inhabilitet?

“Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis….”. Sådan lyder forvaltningsloven § 3, stk. 1. Den formulering kan også omfatte medarbejderne i en forvaltningen, som det fremgår i Moderniseringsstyrelsens publikation, God adfærd i det offentlige fra 2017 (side 23-24),

Links

Planklagenævnets afgørelse om det inhabile byrådsmedlem.

Furesø Kommunes lokalplan 130.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar