Bordet fanger: Tilladelse til kebabvogn kan ikke kaldes tilbage

Kan en kommunal afgørelse kaldes tilbage? Det beror på en afvejning af forskellige interesser. I sagen om en kebabvogn i Brøndby Strand får kommunen ikke medhold i at trække sin tilladelse tilbage. En tilbagekaldelse gavner ikke kebabvognens ejer. Der er ingen særlige omstændigheder eller nye forhold, som begrunder tilbagekaldelsen.

Kebabvognen overskrider bebyggelsesprocenten

I 2019 giver Brøndby Kommune tilladelse til en kebabvogn på en ejendom i Brøndby Strand. Kommunen afgør i første omgang, at kebabvognen overholder lokalplan 324A. Men et års tid senere bliver kommunen opmærksom på, at kebabvognen medfører en overskridelse af bebyggelsesprocenten.

Bebyggelsesprocenten er i forvejen væsentligt overskredet. Derfor kan der ikke gives en permanent dispensation, vurderer kommunen, men kun en midlertidig dispensation på 2 år. Dén afgørelse klager kebabvognens ejer over til Planklagenævnet, og nævnet giver ejeren medhold.

Ingen hjemmel til en tilbagekaldelse

Brøndby Kommune afgjorde i 2019, at kebabvognen overholder lokalplanen. Det er en begunstigende forvaltningsakt, vurderer Planklagenævnet, som kommunen tilbagekalder delvist med den midlertidige dispensation. Den oprindelige afgørelse fastsætter ingen tidsbegrænsning på kebabvognens placering.

Afgørelsen fra 2019 er en fejl, fordi kebabvognen ikke overholder bebyggelsesprocenten. Men den er alligevel gyldig, mener Planklagenævnet, og “en gyldig forvaltningsretlig afgørelse er bindende”. Der er ingen særlige omstændigheder, ingen nye faktiske eller retlige forhold, som begrunder kommunens ændrede afgørelse, vurderer nævnet. Hjemlen til den midlertidige dispensation mangler.

Hvad skal Brøndby Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Brøndby Kommune må altså ikke kalde sin tilladelse til kebabvognen tilbage, selvom tilladelsen strider mod lokalplanens bebyggelsesprocent. Men hvornår må en kommune så kalde en tilladelse tilbage? Planklagenævnet ridser grundreglerne for en tilbagekaldelse op i sin afgørelse:

  1. Om en afgørelse kan kaldes tilbage – det beror på en afvejning: “I denne afvejning må der lægges vægt på den konkrete tilbagekaldelsesårsag, tilbagekaldelsens virkning for sagens parter, herunder eventuelle andre parter end adressaten, samt karakteren af den oprindelige afgørelse”.
  2. Som hovedregel kan en afgørelse kaldes tilbage, hvis det er til “gunst for afgørelsens adressat”, medmindre det har negativ virkning for andre – f.eks. en nabo.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kebabvognen i Brøndby Strand.

Brøndby Kommunes lokalplan 324A.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar