Hvornår er offentligheden inddraget i videst muligt omfang?

Det er nok at overholde planlovens mindstekrav til offentliggørelse af et lokalplanforslag, når det kommer til at inddrage offentligheden “i videst muligt omfang”. I hvert fald når det kommer til lokalplanforslaget for omkring 50 nye parcelhuse.

Videst mulig inddragelse

Norddjurs Kommune vedtager lokalplanen for omkring 50 nye parcelhuse ved Grenå. Ejeren af en institution tæt på lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Kommunen har ikke inddraget offentligheden godt nok, mener hun.

Ejeren henviser til planlovens § 1, stk. 2, nr. 6. Her står der, at offentligheden skal inddrages i planlægningen i videst muligt omfang. Men hvad betyder det konkret?

Tilstrækkelig borgerinddragelse

Planlovens § 24, stk. 7, fastsætter, at byrådet skal sikre “rimelig tid” til, at offentligheden kan deltage reelt i planlægningsprocessen. Men “rimelig tid” er jo lige så ukonkret som “i videst muligt omfang”…

Planlovens § 24, stk. 5, fastsætter, at lokalplaner – som udgangspunkt – skal offentliggøres i mindst fire uger. Og fire uger er tilstrækkeligt i sagen om lokalplanen for de 50 parcelhuse, afgør Planklagenævnet.

Høringssvar behandlet rigtigt

Behandlingen af indsigelserne mod lokalplanforslaget er mangelfuld, mener klageren. Men den opfattelse deler Planklagenævnet ikke. En kommune er forpligtet til at behandle indsigelser seriøst. Men der er ikke pligt til at imødekomme indsigelser eller begrunde, hvorfor de ikke tages til efterretning.

Norddjurs Kommune har refereret indsigelserne i et notat til byrådet, og byrådet har fået forelagt hver indsigelse som bilag. Indsigelserne er derfor blevet inddraget i behandlingen af lokalplanforslaget før endelig vedtagelse.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om de 50 nye parcelhuse i Grenå.

Norddjurs Kommunes lokalplan 090-707.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar