Der kan ikke dispenseres fra en privatretlig servitut

Administrerer en kommune en privatretlig servitut på samme måde som en lokalplanbestemmelse, så ophæver Planklagenævnet kommunens afgørelse. Der er væsentlige forskelle på at afslå at dispensere fra en lokalplanbestemmelser og håndhæve en servitut.

Nej til dispensation fra en servitut

Skanderborg Kommune siger nej til at dispensere med henvisning til planlovens § 19: Der må ikke opføres et overdækket areal uden for det byggefelt, som er fastlagt i en privatretlig servitut. Grundejeren klager til Planklagenævnet.

En kommune kan vælge at håndhæve en privatretlig servitut med et forbud eller et påbud. Det er ikke det samme som at fastholde en lokalplanbestemmelse eller dispensere. Nævnet ophæver kommunens dispensation.

Lokalplanbestemmelse og servitut er ikke det samme

Gå Planklagenævnet i små sko? For grundejeren har det vel samme konsekvens: Hun får ikke lov til at opføre det overdækkede areal uden for byggefeltet.

Men der er faktisk væsentlige forskelle mellem at håndhæve en privatretlig servitut og en lokalplanbestemmelse:

  • Servitut: En kommune er ikke forpligtet til at sikre, at en privatretlig servitut overholdes. Et forhold er først ulovligt efter planloven, hvis kommunen udsteder et forbud eller et påbud i overensstemmelse med servitutten og hjemmel i planlovens § 43. Et påbud skal overholde kravene til partshøring og varsling.
  • Lokalplanbestemmelse: En kommune skal sikre, at en lokalplan overholdes. Et forhold er ulovligt, hvis der er etableret i strid med lokalplanen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den privatretlige servitut fra Skanderborg Kommune.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar