Hvem må bo i sit sommerhus hele året?

Hvem må bo i sit sommerhus hele året? Det indkredser Planklagenævnet i sin orientering 33. Det handler om, hvordan man skal forstå begrebet “pensionist”. Det handler også om, hvornår en dispensation til helårsbeboelse bortfalder.

Ingen helårsbeboelse i et sommerhus

Et sommerhus må kun bruges til kortvarige ferieophold fra november til februar. Det fremgår af planlovens § 40, stk. 1. Med andre ord er det ulovligt at bruge sit sommerhus til helårsbeboelse.

Planlovens § 41 fastsætter dog, at en pensionist har ret til at bo i sit sommerhus, hvis den pågældende pensionist har ejet sommerhuset i mere end et år.

Hvad er en pensionist?

Spørgsmålet er, hvem der er omfattet af begrebet “pensionist” i planlovens forstand. Det fastlægger lovens § 41, stk. 2:

  1. Folk med ret til folkepension.
  2. Førtidspensionister.
  3. Efterlønsmodtagere.
  4. Folk, der modtager fleksydelse.
  5. Folk på 60 år eller mere, som modtager pension.

Konkrete afgørelser om retten til helårsbeboelse

Planklagenævnet refererer fire afgørelser om retten til at bruge sit sommerhus til helårsbeboelse.

  1. Pensionist med privat invalidepension (§ 41, stk. 2, nr. 2): Pensionisten har ikke ret til at bo i sommerhuset hele året. Kun førtidspensionister efter love om social pension og førtidspension er omfattet af automatisk ret til helårsbeboelse. Pensionisten må søge dispensation med henvisning til planlovens § 40, stk. 2.
  2. Fleksjobber/flekslønner (§ 41, stk. 2, nr. 4): Folk, som modtager fleksløn efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af retten til at bo i sommerhuset hele året. Det er kun folk, som modtager fleksydelse efter lov om fleksydelse. De to ting kan ikke sidestilles.
  3. Udtrådt af arbejdsmarkedet (§ 41, stk. 2, nr. 5): Afgørelsen drejer sig om en person på mere end 60 år, som er udtrådt helt af arbejdsmarkedet. Den pågældende må gerne bo i sommerhuset hele året, selvom pensionen ikke er på størrelse med folkepensionens grundbeløb.
  4. Delvist udtrådt af arbejdsmarkedet (§ 41, stk. 2, nr. 5): Afgørelsen drejer sig om en person, som arbejder omkring 20 timer ugentlig. Det er ikke en reel pensionering, selvom pensionen er på niveau med folkepensionens grundbeløb. Den pågældende må ikke bo i sit sommerhuset hele året.

Bortfalder dispensation til helårsbeboelse?

En sommerhusejer er flyttet fra sit sommerhus. Kommunen har tidligere dispenseret til helårsbeboelse med hjemmel i planlovens § 40, stk. 2. Her fremgår det, at der kan dispenseres fra forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i særtilfælde. Men også at en dispensation bortfalder, når helårsbeboelsen ophører.

Kommunen vurderer, at dispensationen er ophørt, fordi sommerhusejeren er flyttet på grund af en midlertidig ansættelse i udlandet. Men Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. Ansættelsen er midlertidig, og sommerhusejeren betaler skat i Danmark. Nævnet lægger også vægt på, at det er uklart, hvornår et sommerhus ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

Mere information

Planklagenævnets orienterer 33.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar