Kunstværk i strid med bevaringsbestemmelsen

Et kunstværk i Hjerting skal fjernes, mener Esbjerg Kommune. Planklagenævnet giver kommunen medhold i, at værket strider mod lokalplanens bevaringsbestemmelse. Et motiv med mennesker i klare farver hører ikke til på gavlen af en bygning fra 1879.

Nej til kunstværk på gavlen

Esbjerg Kommune siger nej: Kunstværket på en gavl i Hjerting får ikke en lovliggørende dispensation. Gavlen skal lovliggøres fysisk.

Bygningens ejer klager til Planklagenævnet. Nævnet fastholder kommunens afslag på at dispensere. Men påbuddet om lovliggørelse ophæves.

Kunstværk i strid med lokalplanen

Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen. Det fremgår i lokalplanen, at “ændringer…af de bevaringsværdige huse skal ske i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur”.

Kunstværket på gavlen er ikke i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, konstaterer kommunen. Det er ikke foreneligt med byggeskikken fra den periode, hvor bygningen er opført.

Klare farver hører ikke til et hus fra 1879

Kunstværket forudsætter altså dispensation, mener kommunen. Den vurdering deler Planklagenævnet – også selvom det ikke fremgår af lokalplanen, hvilke facadefarver der er tilladte.

Bygningen er fra 1879. Kunstværket er udført i klare farver med motiver af mennesker. Det må stå klart for alle, at kunstværket ikke er i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, mener nævnet.

Påbud ikke varslet rigtigt

Om kommunen skal dispensere er den skønsmæssig vurdering, som Planklagenævnet ikke kan forholde sig til. Men kravene til varsling af et påbud om lovliggørelse skal være overholdt.

Kommunens varsel er ikke tilstrækkeligt. Det skyldes bl.a., at kommunen mangler at oplyse om lovhjemmel og fastsætte en frist for lovliggørelse.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kunstværket i Hjerting.

Esbjerg Kommunes lokalplan 05-010-0006.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar