Er solceller blanke og reflekterende tagmaterialer?

Solceller er blanke og reflekterende tagmaterialer, mener Dragør Kommune. Men det skal begrundes mere konkret med f.eks. billeder, afgør Planklagenævnet, hvis kommunen vil sige nej til solceller på taget af et kolonihavehus. Afgørelsen viser i øvrigt, at generel opremsning i formålsparagraffen ikke begrænser dispensationsmulighederne.

Nej til solceller på taget

Dragør Kommune siger nej: Der må ikke etableres solceller på taget af et kolonihavehus. Ejeren klager over kommunens beslutning, og Planklagenævnet ophæver afgørelsen.

Kommunens begrundelse for at sige nej til solcellerne er utilstrækkelig og forkert, afgør nævnet.

Begrundelse utilstrækkelig

Lokalplanen fastsætter, at “der (kke) må anvendes blanke eller reflekterende materialer på taget”. Derfor udelukker lokalplanen solceller, vurderer Dragør Kommune.

Men den begrundelse er utilstrækkelig, fastslår Planklagenævnet. Kommunen har ikke forklaret, hvorfor solceller anses for at være blanke og reflekterende. Der er ingen billeder, som understøtter denne vurdering. Begrundelsen lever ikke op til forvaltningslovens § 24.

Forkert retsopfattelse

Kommunen mener, at solcellerne forudsætter dispensation, men der kan ikke dispenseres. Det er et formål med lokalplanen at sikre områdets samlede og ensartede fremtræden. En dispensation vil stride mod lokalplanprincipperne.

Det er en forkert retsopfattelse, påpeger Planklagenævnet. Forbuddet mod blanke og reflekterende tagmaterialer er en bebyggelsesregulerende bestemmelse. Den slags bestemmelser hører som udgangspunkt ikke til lokalplanprincipperne.

Der kan dispenseres

Lokalplanens formålsparagraf er en generel opremsning af, hvad der reguleres. Der fremhæves ikke særlige forhold, som har betydning i forbindelse med vedtagelsens af planen.

Der er ikke andre bestemmelser i lokalplanen eller formuleringer i redegørelsen, som understøtter, at forbuddet mod blanke og reflekterende tagmaterialer er et lokalplanprincip. Der kan dispenseres. Hvis altså solcellerne overhovedet strider mod forbuddet mod blanke og reflekterende tagmaterialer…

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om solcellerne i Dragør.

Dragør Kommunes lokalplan 19A.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar