Er Håndbog for Miljø og Planlægning bindende for kommunerne?

Håndbog om Miljø og Planlægning anbefaler mindsteafstande mellem boliger og forskellige typer virksomheder. Men er disse afstande bindende for kommunernes planlægning? Nej, fastslår Planklagenævnet i sagen om en virksomhed i Thorsted.

Vejledende afstande allerede overskredet

Thisted Kommune vedtager en ny lokalplan for et erhvervsområde i Thorsted. Lokalplanen skal åbne mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan udvides.

Men en nabo klager til Planklagenævnet. Lokalplanen betyder, at en virksomhed i miljøklasse 5/6 kommer tættere på. De vejledende afstande mellem en sådan virksomhed og naboens bolig er allerede overskredet.

Planlægning i strid med håndbog?

Naboen henviser til de vejledende afstande mellem virksomheder og boliger i Håndbog for Miljø og Planlægning. Håndbogen blev udgivet af bl.a. Miljøstyrelsen i 2004.

På side 51 kan man se, at den vejledende afstand mellem boliger og virksomheder i klasse 5 og 6 er henholdsvis 150 og 300 meter.

Håndbog ikke retligt bindende

Håndbog for Miljø og Planlægning er tænkt som et hjælperedskab til planlægningen, fastslår Planklagenævnet. De anbefalede afstande er vejledende og ikke retligt bindende for kommunerne.

Overskrider den nye lokalplan for virksomheden i Thorsted de vejledende afstande, er det ikke en retlig mangel ved lokalplanen, konstaterer nævnet. Vedtagelsen af lokalplanen opretholdes.

Krav til afstande i miljøgodkendelsen

Hvis virksomhedsklasser beskrives i en lokalplan, er det en oplysning om, hvilke virksomheder der “almindeligvis vil kunne indpasses i området uden…væsentlig ulempe for omgivelserne”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

De konkrete miljøkrav til en virksomhed – herunder afstande til naboer – fastsættes først i en miljøgodkendelse.

Hvad skal Thisted Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvordan skal vi byplanlæggere egentlig bruge de anbefalede afstande i Håndbog for Miljø og Planlægning? Det er jeg i tvivl om. Hensigten med afstandene er selvfølgelig at tage højde for eventuelle miljøproblemer, før de opstår. Men er afstandene nogen garanti?

Hvad stiller vi op med det faktum, at det først er i miljøgodkendelsen – altså efter at en lokalplan er vedtaget – at de konkrete afstande mellem en virksomhed og naboerne bliver fastlagt? Skriv gerne om jeres erfaringer!

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om virksomheden i Thorsted.

Thisted Kommunes lokalplan 33-001.

Håndbog om Miljø og Planlægning på naturstyrelsen.dk.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar