Planklagenævnet: Parkering nok til 16 cykler? Det skal afklares

Véd kommunen, om der er plads til 16 cykler i et skur på 10 m2? Planklagenævnet er i tvivl. Det er én af grundene til, at nævnet i fredags ophævede Greve Kommunes byggetilladelse til et etageboligbyggeri. Nævnets afgørelse fastslår, at den detaljerede indretning af et cykelskur kan være et afgørende grundlag for at vurdere, om lokalplanen bliver overholdt.

Er der plads nok til cykelparkering?

Greve Kommune gav byggetilladelse til en etagebebyggelse med 8 boliger i januar 2020. § 5.9 i lokalplan 11.47 fastsatte, at der skal etableres 2 parkeringspladser til cykler per bolig – altså 16 parkeringspladser i alt. I det godkendte projekt var der afsat 10 m2 skur til cykelparkeringen.

Naboerne klagede. De mente, at 10 m2 skur var for lidt til de 16 cykler. De pegede på, at der ikke var afsat plads til cykelparkering andre steder i projektet. Planklagenævnet gav klagerne ret, og byggetilladelsen blev ophævet, for så vidt angår cykelparkering.

Kommunen skulle have forholdt sig til detaljerne

“Planklagenævnet finder som udgangspunkt ikke, at et skur på ca. 10 m2 (ca. 2,5 x 4 m) i realiteten er tilstrækkelig til placering af 16 cykler. Dette vil i givet fald forudsætte en særlig indretning eller f.eks. cykelstativer i 2 etager. Det fremgår ikke af sagen, at kommunen har været i besiddelse af nærmere oplysninger herom”, skriver nævnet i afgørelsen.

Nævnet fortsætter: “Det fremgår heller ikke, at der er etableret andre (f.eks. uoverdækkede) cykelparkeringsarealer i tilknytning til byggeriet”. Planklagenævnet tvivler altså på, at kommunen véd, om lokalplanens krav til antallet af cykelparkeringspladser bliver overholdt. Kommunen burde have forholdt sig til den detaljerede indretning af cykelskuret for at være sikker i sin sag.

Det er svært at være uenig med Planklagenævnet i, at 10 m2 skur er for lidt plads til 16 cykler. Kigger man på Cyklistforbundets beskrivelse af behovet for plads omtrent 4 gange så stort – medmindre cyklerne bliver stakket i flere lag.

Hvad skal Greve Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 60. Etageboligbebyggelsen skal opføres i 2½ etager. Det må være muligt at finde 27 m2 til parkeringspladserne i området, hvis behovet opstår? Jeg er med på, at byggesagsbehandlingen skal sikre, at lokalplanbestemmelserne overholdes. Men 12 manglende cykelparkeringspladser virker som en spinkel grund til at ophæve byggetilladelsen. Det mener Planklagenævnet tilsyneladende også.

“Idet byggeriets etageantal og tagkonstruktion under alle omstændigheder ikke var umiddelbart tilladt…finder Planklagenævnet det rigtigst, at afgørelsen dette punkt ophæves, således at kommunen – om nødvendigt – kan indhente yderligere oplysninger og herefter foretage en (ny) konkret vurdering af, om der er etableret et tilstrækkeligt areal til cykelparkering”, skriver nævnet.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse.

Greve Kommunes lokalplan 11.47 for Strandvejsområdet i Hundige. Lokalplanen er siden blevet erstattet af lokalplan 12.50. Derfor skal den nye byggesagsbehandling forholde sig til, om projektet overholder lokalplan 12.50 og ikke lokalplan 11.47.

Cyklistforbundets cykelparkeringshåndbog. Basismålet for cykelparkering er vist på side 34.

Artiklens forfatter og formål

Artiklens forfatter er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelse er lang og detaljeret. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar