Lokalplanens krav gælder, når den planlægningsmæssige ændring er relevant

Skal lokalplanens krav til vejadgang overholdes, når der opføres flere boliger på en ejendom i Odder? Nej, fastslår Planklagenævnet. Flere boliger er ikke en planlægningsmæssig relevant ændring. Det er eksisterende, lovlig anvendelse at fastholde den nuværende vejadgang.

Vejadgang ikke længere eksisterende, lovlig anvendelse

En grundejer i Odder vil opføre en ny bebyggelse med etageboliger. Grundejeren søger om tilladelse til at fastholde en eksisterende vejadgang til de nye boliger. Vejadgangen ligger i ejendommens nordvestlige hjørne. Dér lå den, før den gældende lokalplan 1036 blev vedtaget.

Flere boliger på ejendommen end i dag er en mere intensiv udnyttelse, vurderer Odder Kommune. Derfor er det ikke længere eksisterende, lovlig anvendelse at bruge vejadgangen fra det nordvestlige hjørne. Lokalplan 1036 fastsætter, at der skal være vejadgang fra nordøst. Kommunen siger nej til at dispensere. Grundejeren klager til Planklagenævnet.

Flere boliger er ikke en planlægningsmæssig relevant ændring

Odder Kommune har vel ret? Ny anvendelse af ejendommen forudsætter, at lokalplanens bestemmelser skal overholdes? Nej, vurderer Planklagenævnet og ophæver kommunens afgørelse: Der skal være tale om en planlægningsmæssig relevant ændring af anvendelsen.

Allerede i dag er der boliger, som bruger vejadgangen fra ejendommens nordvestlige hjørne, konstaterer Planklagenævnet. Flere boliger medfører ikke en planlægningsmæssig relevant ændring af vejadgangens funktion og anvendelse. Det er stadig eksisterende, lovlig anvendelse af bruge vejadgangen fra nordvest.

Hvad skal Odder Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvornår er en ændret anvendelse så planlægningsmæssig relevant, at kommunen må kræve lokalplanens bestemmelser overholdt? Det står ikke 100 % klart for mig efter afgørelsen i sagen om vejadgang i Odder. Her er en lille håndfuld andre afgørelse i Planklagenævnet, som indkredser planlægningsmæssig relevans:

  1. Lokalplanens krav til omfanget af friareal og antallet af parkeringpladser skal ikke overholdes, når en butik ændrer anvendelse til restaurant. Anvendelsesændringen er ikke planlægningsmæssigt relevant, fordi lokalplanens krav til friareal og parkering er ens for alle typer erhverv. Det afgør Planklagenævnet i en sag i Gentofte Kommune.
  2. Lokalplanens krav til antallet af parkeringspladser skal ikke overholdes, når erhverv ændrer anvendelse til boliger. Anvendelsesændringen er ikke planlægningsmæssigt relevant, fordi lokalplanens krav til parkering er ens for alle anvendelser: Én parkeringsplads per 100 m2 etageareal. Det afgør Planklagenævnet i en sag i Københavns Kommune.
  3. Det er ikke fortsat eksisterende, lovlig anvendelse, når en bagerforretning erstatter en virksomhed, der lejer pølsevogne ud til private. Anvendelsesændringen er planlægningsmæssig relevant, fordi bagerforretningen er detailhandel, som strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelse – det er udlejning af pølsevogne ikke. Det afgør Planklagenævnet i en sag i Rødovre Kommune.
  4. Det er ikke fortsat eksisterende lovlig anvendelse, hvis en lægepraksis erstatter en politistation. Anvendelsesændringen er planlægningsmæssigt relevant, fordi politistationen hovedsaligt er administration, mens lægepraksissen er borgerbetjening. Det afgør Planklagenævnet i en sag i Københavns Kommune.
  5. Det er ikke fortsat eksisterende, lovlig anvendelse, når overdækkede terrasser er bygget om til køkken og værelse, og carporten har ændret anvendelse til udhus. Anvendelsesændringerne er planlægningsmæssigt relevante, fordu bebyggelsesprocent og mindsteafstand til skel overskrides. Det afgør Planklagenævnet i en sag i Nyborg Kommune.

Links

Planklagenævnets afgørelse om vejadgangen fra nordvest.

Odder Kommunes lokalplan 1036.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar