Nærmere overvejelser før afslag på aktindsigt i interne dokumenter

Helsingør Kommune siger nej til at give indsigt i interne dokumenter i en dispensationssag. Men før et afslag på aktindsigt skal kommunen overveje en række forhold nærmere: Vejer offentlighedens interesse højere end kommunens interesse i at beskytte sine interne dokumenter? Kan der gives aktindsigt i mere, end kommunen er forpligtet til? Kan kommunen give aktindsigt i dele af dokumenter, der ellers ikke gives aktindsigt i?

Nej til aktindsigt i interne dokumenter

En borger beder om aktindsigt i en dispensationssag om en tilbygning. Helsingør Kommune giver aktindsigt i sagen bortset fra interne dokumenter, som ikke er afgivet til udenforstående. De interne dokumenter er undtaget kravet om aktindsigt, mener kommunen.

Borgeren klager til Planklagenævnet, og nævnet forholder sig til klagen. Når en borger klager over aktindsigt i sager, der drejer sig om afgørelser efter planloven, så er klagen Planklagenævnets bord. Dispensation fra en lokalplan er en afgørelse efter planloven. Nævnet ophæver kommunens afslag på aktindsigt i dokumenterne.

Afslag på aktindsigt skal genovervejes

Enhver har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger. En dispensation til en tilbygning er miljøoplysninger, afgør Planklagenævnet. Borgeren har som udgangspunkt ret til aktindsigt.

Selvom der kan være tale om interne dokumenter, så skal kommunen afveje offentlighedens interesser over for kommunens egen interesse bag et afslag på aktindsigt. Kommunen skal også forholde sig til, om det skal gives aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, og om der kan gives aktindsigt i dele af dokumenter. Når det ikke er sket, så er det væsentlig en retlig mangel, af afslaget ophæves.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dispensationen i Helsingør.

Komplekse forhold vedrørende lovhjemmel og aktindsigt er bestemt ikke mit bord. Artiklen er skrevet til dig, der ligesom mig, er grundlæggende interesseret i planlægning. Har du brug for at vide præcist, hvilke regler der gælder for aktindsigt, så skal du læse selve afgørelsen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar