Der er ikke pligt til at udlevere dokumenter, som ikke allerede findes

En borger søger aktindsigt i dokumenter, der vedrører anmeldelser af byggerier. Borgeren er ikke tilfreds med aktindsigten, men kommunen har udleveret alle dokumenter. En kommune er ikke forpligtet til at udlevere flere dokumenter, end der findes, afgør Planklagenævnet.

Aktindsigt i dokumenter om anmeldelser

Fredensborg Kommune giver aktindsigt i dokumenter, der drejer som anmeldelse af byggerier på en række ejendomme, som er omfattet af byplanvedtægt 12.

Planklagenævnet modtager en klage over aktindsigten, og nævnet behandler klagen. Der er truffet afgørelser i henhold til en lokalplan – i dette tilfælde en byplanvedtægt. Derfor er nævnet klageinstans. Også for spørgsmål vedrørende aktindsigt.

Kommunen skal ikke udlevere mere, end der findes

Kommunen påpeger, at alle dokumenter vedrørende anmeldelser er udleveret. Det betvivler Planklagenævnet ikke.

En kommune har ikke pligt til at udlevere dokumenter, som ikke allerede findes – herunder telefonnotater, mødereferater og lignende, fastslår nævnet. Om der burde være flere dokumenter at udlevere i henhold til notatpligten – det forholder nævnet sig ikke til.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om anmeldelser af byggerier.

Komplekse forhold vedrørende lovhjemmel og aktindsigt er bestemt ikke mit bord. Artiklen er skrevet til dig, der ligesom mig, er grundlæggende interesseret i planlægning. Har du brug for at vide præcist, hvilke regler der gælder for aktindsigt, så skal du læse selve afgørelsen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar